Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

 Veiklos rūšys:

·         pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10;

·         kitos švietimo veiklos rūšys:

·         ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;

·         priešmokyklinio  amžiaus  vaikų ugdymas,  kodas  – 85.10.20;

·         pradinis  ugdymas,  kodas – 85.20;

·         sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

·         kultūrinis  švietimas, kodas – 85.52;

·         kitas,  niekur kitur nepriskirtas  švietimas, kodas – 85.59;

·         švietimui  būdingų paslaugų veikla,  kodas – 85.60.

 

 Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

·         kitas niekur kitur nepriskirtas keleivinis  sausumos transportas, kodas – 49.39;

·         kiti  statybos baigiamieji  ir apdailos  darbai, kodas – 43.39;

·         kitų maitinimo paslaugų teikimas,  kodas – 56.29;

·         buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

·         nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo  turto  nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;

·         variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.1;

·         įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas –  77.33;

·         kita žmonių sveikatos priežiūros  veikla,  kodas – 86.90;

·         ibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01.