Laimė didėja, kai ją daliniesi su kitais.

Ž.De Lattetri

  

IMG 3712Guoda Donylė  (5–8 klasių)

203 kabinetas II aukšte.

 

 

 

 

 

 


Darbo laikas:

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pastabos

Pirmadienis

7:45–15:45

12:10–12:40

Kontaktinės darbo  valandos  nuo 8:00–14:00

Nekontaktinės nuo 14:00–15:45

Antradienis

7:45–15:45

12:10–12:40

Kontaktinės darbo  valandos  nuo 8:00–14:00

Nekontaktinės nuo 14:00–15:45

Trečiadienis

7:45–15:45

12:10–12:40

Kontaktinės darbo  valandos  nuo 8:00–14:00

Nekontaktinės nuo 14:00–15:45

Ketvirtadienis

7:45–15:45

12:10–12:40

Kontaktinės darbo  valandos  nuo 8:00–14:00

Nekontaktinės nuo 14:00–15:45

Penktadienis 

8:00–14:30

12:10–12:40 

Kontaktinės darbo  valandos  nuo 8:00–14:00

Nekontaktinės nuo 14:00–15:45

Darbo laiko paskirstymas ir planavimas priklauso nuo kasdienio darbo turinio ypatumų ir pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo, todėl gali kisti.

Kontaktinių valandų metu socialinės pedagogės individualiai ar grupėse konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus, tarpininkauja sprendžiant konfliktines situacijas, padeda spręsti problemas, susijusias su mokinių socialinės adaptacijos, mokymosi motyvacijos, elgesio, mokyklos lankomumo problemomis. Klasės valandėlių, laisvų pamokų, paskaitų, renginių, V.E.I.K. užsiėmimų metu ugdo moksleivių socialinius įgūdžius, taip pat šviečia mokyklos bendruomenę prevenciniais klausimais: žalingų įpročių, nusikalstamumo, socializacijos. Socialinės pedagogės dalyvauja mokykloje veikiančios Vaiko gerovės komisijos veikloje, savo kvalifikaciją kelia dalyvaudamos seminaruose, paskaitose, mokymuose.

Nekontaktinių valandų metu socialinės pedagogės tvarko dokumentaciją, elgesio rizikos mokinių bylas; ruošia informacinius stendus, prevencinę medžiagą pamokoms, rašo projektus; rengia tyrimų ataskaitas; esant būtinybei, bendradarbiauja, konsultuojasi su kitų institucijų, dirbančių vaikų teisių apsaugos, priežiūros, socialinės pagalbos srityse, specialistais; užsiima savišvieta.

Socialinės pedagogės, teikdama pagalbą mokiniui, bendradarbiauja su klasių auklėtojais, dalykų mokytojais, tėvais, mokyklos ir kitų įstaigų specialistais; gavus tėvų sutikimą, dalyvauja apklausose, kurių metu apklausiami nepilnamečiai, atstovauja mokinių interesus kitose institucijos.