V. Borta

SOCIALINIS PEDAGOGAS 

Tai specialistas, kurio darbo objektas nėra techninė negyva užduotis, o gyvas žmogus, kuriam reikia padėti žengti gyvenimo keliu.


Vitalijus Borta (1-4 klasių)
Tel. +370 602 81561

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

 
       

Pirmadienis

7:45–15:45

12:10–12:40

 

Antradienis

7:45–15:45

12:10–12:40

 

Trečiadienis

7:45–15:45

12:10–12:40

 

Ketvirtadienis

7:45–15:45

12:10–12:40

 

Penktadienis 

8:00–14:30

12:10–12:40 

 

Socialinio pedagogo darbo tikslas – laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas. Socialinis pedagogas atlieka socialinį ir prevencinį darbą mokykloje, bendradarbiauja su tėvais, pedagogais, vietos bendruomene, vaiko teisių apsaugos institucijomis.

Mokiniai gali kreiptis į socialinį pedagogą, jeigu:

turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
patiria smurtą ir išnaudojimą;
turi problemų susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
nori pasikonsultuoti profesijos pasirinkimo klausimais;
turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų įgyvendinti, dalyvaudami mokinių tarybos veikloje.

Visada esate laukiami tiesiog pabūti…