Išauklėti kultūringą žmogų padeda dvi jėgos: menas ir mokslas. Abi šios jėgos susijungia knygose. M. Gorkis

 Skaityklos darbo laikas: I – V 7.30-16:00 val.

                                              Pietų pertrauka: 12.10–12.40 val.

Skaitykla įsikūrusi progimnazijos I aukšte, 101 kabinete.

New Picture 3

 

Gargždų „Minijos“ progimnazijos skaitykla  - tai mokymo ir mokymosi vieta, kurioje galima susiburti, skaityti, maloniai leisti laisvalaikį, bendrauti, praturtinti savo dvasinį pasaulį, dalyvauti organizuojamuose  renginiuose, lankyti parodas, naudotis interneto paslaugomis

 

SKAITYKLOS TIKLSAS:

Siekti, kad skaitykla taptų informacijos centru, pasižyminčiu: aukšta aptarnavimo kultūra; teikiamos informacijos įvairove; modernių informacijos technologijų naudojimu; puikiomis darbo sąlygomis.

UŽDAVINIAI:

1.Teikti visokeriopą pagalbą mokytojams bei mokiniams, ieškant įvairiausios informacijos.              

2. Efektyvus visų galimų informacijos išteklių panaudojimas, siekiant kuo kokybiškiau tenkinti skaityklos lankytojų poreikius.

3. Tobulinti teikiamas paslaugas, diegiant naujausias technologijas savo darbe.

 

Turimų kompiuterinių priemonių (cd, dvd) sąrašas

Naudingos nuorodos

21850672 279155699269127 730613633 n

NAUDOJIMOSI SKAITYKLA TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Skaityklos kompiuterinė įranga naudojama tik progimnazijos bendruomenės ugdymo proceso reikmėms tenkinti. Šia įranga gali naudotis mokytojai bei 5 – 8 klasių mokiniai (prie vieno kompiuterio vienas mokinys), mokantys dirbti kompiuteriu ir susipažinę su žemiau išdėstytomis taisyklėmis.

II. LANKYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

Lankytojas (mokinys) turi teisę:

 • pasinaudoti skaityklos vietinio kompiuterių tinklo įranga:

ü  darbui su Microsoft Office programomis,

ü  informacijos paieškai internete,

ü  įvairių dalykų pamokų vedimui, metodinės medžiagos, projektinių darbų rengimui bei pasiruošimui pamokoms,

ü  kompiuterinių mokomųjų programų naudojimui bei kompaktinių plokštelių peržiūrai;

 • naudotis kompiuteriu 1 val. per dieną laisvu nuo pamokų metu;
 • gauti išsamią informaciją apie skaitykloje sukauptą įvairių informacijos šaltinių fondą (spaudinių, periodinių leidinių, kompaktinių plokštelių, projektinių darbų, metodinės medžiagos ir kt.);
 • gauti iš bibliotekos spaudinius, kompiuterines mokomąsias programas, kompaktines plokšteles laikinam naudojimuisi;

Lankytojas (mokinys) privalo:

 • paltus, striukes, apsiaustus palikti rūbų spintelėje (beveik kiekvienas turi);
 • atėjus į skaityklą dirbti, reikia užsiregistruoti pas skaityklos darbuotoją, pranešti kokiu tikslu bus dirbama su kompiuteriu;
 • susipažinti su naudojimosi skaitykla taisyklėmis;
 • tausoti ir saugoti skaityklos spaudinius, kompaktines plokšteles, negadinti inventoriaus;
 • sukauptą informaciją įsirašyti į savo elektronines laikmenas;
 • baigęs darbą sutvarkyti savo darbo vietą;
 • skaityklos patalpoje laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems lankytojams.

Lankytojui (mokiniui) neleidžiama:

 • išsinešti bet kokius spaudinius, kompaktines plokšteles, diskelius iš skaityklos patalpos be bibliotekininko žinios;
 • atsisiųsti iš interneto ar įdiegti bet kokią programinę įrangą;
 • keisti kompiuterio bei darbinės aplinkos parametrus;
 • palikti kompiuterio vidiniuose diskuose savo asmeninę informaciją;
 • spausdinti ir skenuoti be skaityklos darbuotojo leidimo;
 • žaisti žaidimus, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitą nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines programas;
 • skaitykloje esančią kompiuterinę įrangą naudoti pramogoms.

Lankytojų atsakomybė

Lankytojai atsako už programinį/mechaninį kompiuterio pažeidimą (programinį – ištaiso, mechaninį – kompensuoja materialiai).

Lankytojai, 2 kartus pažeidę naudojimosi skaitykla taisykles, netenka teisės vieną mėnesį naudotis skaityklos paslaugomis.