Progimnazijos psichologė Jolanta Ronning 

IMG 3790

 

Konsultuoja 1 – 8 klasių mokinius ( I progimnazijos pastatas)

Telefono nr. 8 645 10514

                                                                                                                           

 

 

 

Konsultacinės darbo valandos:

 • Pirmadienis 09.00 – 13.30
 • Antradienis 10.00 – 14.30
 • Trečiadienis 09.00 – 13.30
 • Ketvirtadienis 10.00 – 14.30
 • Penktadienis 09.00 – 13.30
 • Pietų pertrauka 11.00 – 11.30     

20914603

Progimnazijos psichologė Vita Adomavičienė - šiuo metu vaiko priežiūros atostogose

Konsultuoja 5 – 8 klasių mokinius ( I progimnazijos pastatas)

Telefono nr. 8 65 559 515                   

     

                                                                                                                      

 

Konsultacinės darbo valandos:

 • Pirmadienis 09.00 – 13.30
 • Antradienis 10.00 – 14.30
 • Trečiadienis 09.00 – 13.30
 • Ketvirtadienis 10.00 – 14.30
 • Penktadienis 09.00 – 13.30
 • Pietų pertrauka 11.00 – 11.30     

Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 1. Mokinys (savarankiškai);
 2. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 3. Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 4. Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

    Į mokyklos psichologę kviečiame kreiptis mokinius, kuriems kyla mokymosi, bendravimo sunkumų, kamuoja miego, valgymo sutrikimai, slegia nuotaikų kaita, vyrauja nenoras lankyti mokyklą ar net darosi nebemielas gyvenimas. Taip pat kviečiami vaikai siekiantys giliau save pažinti, besidomintys žmogaus psichologija, bendravimo galimybių tobulinimu.

    Tėvus (globėjus) ir mokytojus kviečiame pasitarti vaikų psichinės sveikatos ir auklėjimo klausimais, dalyvauti sprendžiant konfliktus, atrandant geresnį ryšį su vaiku.

Kaip vyksta konsultavimas mokykloje?

    Paprastai dėl vaiko konsultavimo kreipiasi tėvai telefonu ar ateina į kabinetą kur trumpai aptariama problema ir skiriamas laikas konsultacijai. Į konsultaciją kviečiami tėvai, mokytojai (jei reikia) ir vaikas. Jos metu išsamiai aptariama problema, sudaromas konsultacijų planas, skiriamas pastovus konsultacijų laikas. Galima skirti šeimos, individualias vaiko arba grupines konsultacijas. Konsultacijų skaičius priklauso nuo problemos sudėtingumo.

KONSULTACIJŲ METU GAUTA INFORMACIJA LAIKOMA KONFIDENCIALIA, TAI YRA VIEŠAI NESKELBIAMA, SLAPTA.

Mokyklos psichologės veiklos sritys:

Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas

 Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;

Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Įstaigų, teikiančių pagalbą savižudybės atveju sąrašas