Mokyklos psichologė Loreta Kovierienė

New Picture 4

      Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:


1. Mokinys (savarankiškai);
2. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
3. Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
4. Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
 
    Į mokyklos psichologę kviečiu kreiptis mokinius, kuriems kyla mokymosi, bendravimo sunkumų, kamuoja miego, valgymo sutrikimai, slegia nuotaikų kaita, vyrauja nenoras lankyti mokyklą ar net darosi nebemielas gyvenimas. Taip pat kviečiami vaikai siekiantys giliau save pažinti, besidomintys žmogaus psichologija, bendravimo galimybių tobulinimu.
    Tėvus (globėjus) ir mokytojus kviečiu pasitarti vaikų psichinės sveikatos ir auklėjimo klausymais, dalyvauti sprendžiant konfliktus, atrandant geresnį ryšį su vaiku.


Kaip vyksta konsultavimas mokykloje?


    Paprastai dėl vaiko konsultavimo kreipiasi tėvai telefonu ar ateina į kabinetą kur trumpai aptariama problema ir skiriamas laikas konsultacijai. Į konsultaciją kviečiami tėvai, mokytojai (jei reikia) ir vaikas. Jos metu išsamiai aptariama problema, sudaromas konsultacijų planas, skiriamas pastovus konsultacijų laikas. Galima skirti šeimos, individualias vaiko arba grupines konsultacijas. Konsultacijų skaičius priklauso nuo problemos sudėtingumo.
 
KONSULTACIJŲ METU GAUTA INFORMACIJA LAIKOMA KONFIDENCIALIA, TAI YRA VIEŠAI NESKELBIAMA, SLAPTA.
 
Mokyklos psichologės veiklos sritys:

  1. Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas
  2.  Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
  3. Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.
     
    Kontaktinės darbo valandos:

Pirmadienis 09.00 – 13.00
Antradienis 10.00 – 14.00
Trečiadienis 09.00 – 13.00
Ketvirtadienis 10.00 – 14.00
Penktadienis 09.00 – 13.00


Telefono nr. 8 67 232 314


 *Mokyklos psichologas skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją.(MOKYKLOS PSICHOLOGO BENDRIEJI PAREIGINIAI NUOSTATAI PATVIRTINI Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d įsakymu Nr. ISAK-1548).