Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Gargždų „Minijos“ progimnazijoje vykdomas Jakų ir Gobergiškės skyrių mišriose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Į šias grupes priimami 4-6 metų amžiaus vaikai. Grupių veiklos trukmė – 10,5 valandos per dieną. Į mišrias grupes vaikai priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.