Progimnazijoje veikia 3 pailgintos darbo dienos grupės. Nuo rugsėjo 2 d. mokinių tėvai (globėjai) gali teikti prašymus progimnazijos direktoriui dėl mokinių pailgintos darbo dienos grupės lankymo. Grupėse teikiamos nemokamos ugdymo paslaugos mokiniams.

 

Grupės veikla:

Grupėse vyksta įvairi veikla: didaktiniai žaidimai, judrieji žaidimai lauke, pagal galimybes gilinamos vaikų žinios, mokėjimai ir įgūdžiai, plėtojama jų saviraiška, sudarytos sąlygos lankyti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus progimnazijoje ir galimybė progimnazijos valgykloje papietauti.

 

Grupių darbo laikas:

 I grupė

 I – 12.00 – 17.00  val.

II – 12.00 – 17.00 val.

III – 12.00 – 17.00 val.

IV – 12.00 – 17.00 val.

V – 12.00 – 16.00 val.

 

II grupė

I – 12.00 – 17.00  val.

II – 12.00 – 17.00 val.

III – 12.00 – 17.00 val.

IV – 12.00 – 17.00 val.

V  – Nedirba

 

III grupė

I – 13.00 – 16.45  val.

II – 13.00 – 16.45 val.

III – 13.00 – 16.45 val.

IV – 13.00 – 16.45 val.

V  – 12.00 – 17.00 val.