5-8 klasių ugdymo planas 2017-2018 m. m. >>>

 Mokytojų konsultacinių valandų grafikas 2017-2018 m. m.>>>

Ilgalaikių konsultacijų gabiems 6-8 klasių mokiniams tvarkaraštis 2017 – 2018 m. m.

 

5 – 8 klasių mokinių ugdymo procesas pradedamas 2017 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė – 181 diena.

             Ugdymo procesas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos I dalį, skirstomas trimestrais.

Trimestrų trukmė:

            Pirmas trimestras 5–8 klasėms: rugsėjo 1 d.– lapkričio 30 d. (60 u. d.);

           Antras trimestras 5–8 klasėms: gruodžio 1 d.– kovo 16 d. (62 u. d.);

           Trečias trimestras 5–8 klasėms: kovo 19 d. – birželio 15 d. (59 u. d.).

           5-8 klasių mokinių atostogos numatomos:

            

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2017-01-03

Žiemos

2017-02-19

2017-02- 23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros atostogos 5–8 klasėms

2018-06-18

2017-08-31

                      5+5 ugdymo dienų organizavimas:

Progimnazijos susitarimu:

  • rugsėjo 1 d. (penktadienis) – Mokslo ir žinių diena
  • gruodžio 22 d. (penktadienis) – Šv. Kalėdų belaukiant
  • vasario 1-a savaitė – Naktis mokykloje  
  • birželio mėn. 8 d. (penktadienis) – Sporto diena
  • birželio mėn.15 d. (penktadienis) – Atsisveikinimas su mokykla.

Savivaldybės pritarimu:

  • spalio 4 d. (ketvirtadienis) – Mokytojo diena
  • vasario mėn. 16 d. (ketvirtadienis) – Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimas
  • balandžio pabaiga – Akcija ,,Darom“
  • birželio 1 d. ( penktadienis ) – Vaikų gynimo diena
  • birželio 2 d. (šeštadienis) – Gargždų miesto gimtadienio šventė

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių ar žemesnė, į progimnaziją gali nevykti 5 klasių mokiniai. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama Progimnazijos internetinėje svetainėje ir elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Progimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.