Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Gargždų ,,Minijos” progimnazijos administracija, 5-8 klasių auklėtojos ir matematikos mokytojos kartu su kolegomis iš Endriejavo, Lapių, Kretingalės ir Dituvos pagrindinių mokyklų įsijungė į ES bendrai finansuojamą projektą  ,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti mokiniai”, kurio tikslas - bendrojo ugdymo kokybės gerinimas telkiant mokyklos bendruomenę (tėvų mokymas ir informavimas apie vaikų ugdymo poreikius, aktyvesnis tėvų ir mokinių įsitraukimas į mokyklos savivaldą, mokyklos mikroklimato gerinimas, demokratinių mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas, ugdymo ir mokymo programų įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.).

           Ruoštis projektui klasių vadovės, matematikos mokytojos bei mokyklos administracija ruoštis pradėjo dar 2018 m. pavasarį. Klasių vadovės ir matematikos mokytojos dalyvavo mokymuose  „Ugdantysis vadovavimas (individualus koučingas)", "Ryšio su mokiniais kūrimas ir klasės kaip komandos formavimas", "Individualių sisteminių tėvų  konsultacijų vedimas. ". Direkcijos nariai kvalifikaciją kėlė dalyvaudami mokymuose "Kaip dirbti su tėvų aktyvu  ir mokinių taryba, siekiant juos padaryti mokyklos ir mokymosi ambasadoriais", "Darbuotojų motyvacijos skatinimas, veiklos vertinimas, efektyvaus grįžtamojo ryšio teikimas", "Renginių su įvairiomis suinteresuotomis šalimis vedimas ir moderavimas, naudojant dalyvaujančiosios lyderystės metodus".

          Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. progimnazijoje pradėtos naujos veiklos: individualios matematikos mokytojų ir klasių vadovų konsultacijos su 5-7 klasių mokiniais ir jų tėvais; rengiami aktyviai į mokinio ugdymo procesą įtraukiantys matematikos projektai tėvams, organizuojami bendri mokinių, mokytojų ir tėvų susirinkimai, siekiant  tėvus įtraukti klasės ir visos mokyklos gyvenimą ir bendrai spręsti visiems aktualius klausimus. Šiais mokslo metais vyksta mokymai klasių tėvų komitetų pirmininkams.

Bendra mokinių, mokytojų ir tėvų sesija 2019 lapkritis

Bendra mokinių, mokytojų ir tėvų sesija 2018 m. spalis

Bendras progimnazijos tarybos, seniūnu tarybos, mokyklos admnistracijos ir matematikos mokytojų renginys 2019 m. kovo 14 d. >>>

 

Aktyviai į mokinio ugdymo procesą tėvus įtraukiantys matematikos projektai:

      Mano augintinis koordinačių plokštumoje

      Mano namai matematiko žvilgsniu

      Apskritimo ir spalvų kelias

      Kryžiažodis. Paprastosios trupmenos

      Senieji matavimo vienetai, naudoti Lietuvoje

      Kelionė į MEMEL NORD muziejų

      Pasaulio statiniai ir geometrinės figūrosPasaulio statiniai ir geometrinės figūros

      Piešinys - matematikos uždavinys

      Gargždų miesto architektūra matematiko akimis

      Mamos desertas

      Moku gaminti

      Ploto skaičiavimas langelio metodu

      Gaminu erdvinę figūrą

      Matematikos elementai margučiuse

      Sudėtinės figūros ploto skaičiavimas

      Tangrama - kiaušinis

      Šeimos taurė

      Gargždų architektūra koordinačių plokštumoje

      Erdvinių figūrų gamybaErdvinių figūrų gamyba

 

Bendros klasių mokinių, mokytojų ir tėvų sesijos (2018 m. ruduo)

5a, 5b, 5c, 5d, 5e

6a, 6b, 6c, 6d, 6e

7a, 7b, 7c, 7d, 7e

8a, 8b, 8c, 8d, 8e

 

Bendros klasių mokinių, mokytojų ir tėvų sesijos (2019 m. pavasaris)

5a, 5b, 5c, 5d, 5e

6a, 6b, 6c, 6d, 6e

7a, 7b, 7c, 7d, 7e

8a, 8b, 8c, 8d, 8e

 

PROJEKTO ,,MOTYVUOTI MOKYTOJAI IR TĖVAI, – MOTYVUOTI MOKINIAI” VEIKLŲ APIBENDRINIMAS

New Picture 10

New Picture 12