Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Gargždų ,,Minijos” progimnazijos administracija, 5-8 klasių auklėtojos ir matematikos mokytojos kartu su kolegomis iš Endriejavo, Lapių, Kretingalės ir Dituvos pagrindinių mokyklų įsijungė į ES bendrai finansuojamą projektą  ,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti mokiniai”, kurio tikslas - bendrojo ugdymo kokybės gerinimas telkiant mokyklos bendruomenę (tėvų mokymas ir informavimas apie vaikų ugdymo poreikius, aktyvesnis tėvų ir mokinių įsitraukimas į mokyklos savivaldą, mokyklos mikroklimato gerinimas, demokratinių mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas, ugdymo ir mokymo programų įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.).

           Ruoštis projektui klasių vadovės, matematikos mokytojos bei mokyklos administracija ruoštis pradėjo dar 2018 m. pavasarį. Klasių vadovės ir matematikos mokytojos dalyvavo mokymuose  „Ugdantysis vadovavimas (individualus koučingas)", "Ryšio su mokiniais kūrimas ir klasės kaip komandos formavimas", "Individualių sisteminių tėvų  konsultacijų vedimas. ". Direkcijos nariai kvalifikaciją kėlė dalyvaudami mokymuose "Kaip dirbti su tėvų aktyvu  ir mokinių taryba, siekiant juos padaryti mokyklos ir mokymosi ambasadoriais", "Darbuotojų motyvacijos skatinimas, veiklos vertinimas, efektyvaus grįžtamojo ryšio teikimas", "Renginių su įvairiomis suinteresuotomis šalimis vedimas ir moderavimas, naudojant dalyvaujančiosios lyderystės metodus".

          Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. progimnazijoje pradėtos naujos veiklos: individualios matematikos mokytojų ir klasių vadovų konsultacijos su 5-7 klasių mokiniais ir jų tėvais; rengiami aktyviai į mokinio ugdymo procesą įtraukiantys matematikos projektai tėvams, organizuojami bendri mokinių, mokytojų ir tėvų susirinkimai, siekiant  tėvus įtraukti klasės ir visos mokyklos gyvenimą ir bendrai spręsti visiems aktualius klausimus. Šiais mokslo metais vyksta mokymai klasių tėvų komitetų pirmininkams.

Veikla 2019 m. kovo 14 d. >>>

New Picture 10

New Picture 12