Be pavadinimo

  Konsultacijų tvarkaraštis 5 – 8 klasių mokiniams

2019 – 2020 m.m.

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Dalykas

Klasės

Savaitės diena

Konsultacijų

laikas, val.

Vieta

1.

Živilė Bartkevičienė

Lietuvių kalba ir literatūra

5 - 8

Antradienis

14.00-14.45

304 kab.

2.

Aušra Jančauskienė

Lietuvių kalba ir literatūra

5,7,8

Antradienis

14.00-14.45

114 kab.

3.

Rasa Lygutaitė

Lietuvių kalba ir literatūra

5-7

Antradienis

14.00-14.45

303 kab.

4.

Danutė Prunskienė

Lietuvių kalba ir literatūra

5-6

Ketvirtadienis

14.00-14.45

306 kab.

5.

Rūta Tamošaitienė

Lietuvių kalba ir literatūra

7-8

Pirmadienis

14.00-14.45

305 kab.

6.

Renata Anužienė

Anglų k.

5-7

Pirmadienis

14.00-14.45

115 kab.

7.

Daiva Beliajeva

Anglų k.

6-8

Trečiadienis

13.50-14.35

117 kab.

8.

Violeta Barbšienė

Anglų k.

5-8

Antradienis

14.00-14.45

57 kab.

9.

Jurgita Bytautienė

Anglų k.

5-8

Antradienis

14.00-14.45

311 kab.

10.

Birutė Kaušytė

Rusų k.

7-8

Trečiadienis

14.00-14.45

111 kab.

11.

Vilija Mikšienė

Rusų k.

6-8

Antradienis

14.00-14.45

112 kab.

12.

Loreta Paulauskienė

Anglų k.

6-8

Penktadienis

14.00-14.45

110 kab.

13.

Stefanija Piaulokienė

Anglų k.

8-8

Trečiadienis

14.00-14.45

116 kab.

14.

Laima Sukurienė

Vokiečių k.

7-8

Pirmadienis

14.00-14.45

309 kab.

15.

Ona Girkontienė

Matematika

5-8

Pirmadienis

14.00-14.45

307 kab.

16.

Birutė Špučytė

Matematika

5 - 8

Antradienis

14.00–14.45

308 kab.

17.

Renata Urbonienė

Matematika

5, 7, 8

Ketvirtadienis

14.00–14.45

309 kab.

18.

Genovaitė Mikaitienė

Matematika

5-6

7-8

Pirmadienis

Trečadienis

14.00-14.45 14.00-14.45

118 kab.

118 kab.

19.

Dalė Razguvienė

Gamta ir žmogus, biologija

5-8

Antradienis

14.00-14.45

105 kab.

20.

Justina Šalminienė

Fizika

7-8

Antradienis

14.00-14.45

205 kab.

21.

Raminta Birgėlienė

Informacinės technologijos

5-7

Antradienis

14.00-14.45

104 kab.

22.

Pakamorienė Angelė

Geografija

6-7

Ketvirtadienis

14.00-14.45

113 kab.

23.

Surplienė   Žaneta

Gamta ir žmogus,

geografija

5,6,8

Trečiadienis

Ketvirtadienis

14.00-14.30

14.00-14.30

207 kab.

24.

Grimalienė Juratė

Istorija

7

Ketvirtadienis

14.00-14.45

201 kab.

25.

Januškienė Gintarė

Istorija

6,8

Pirmadienis

14.00-14:45

101 kab.

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Konsultacijų tvarkaraštis 5 – 8 klasių mokiniams

2019 – 2020 m.m.

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Dalykas

Klasės

Savaitės diena

Konsultacijų

laikas, val.

Vieta

1.

Živilė Bartkevičienė

Lietuvių kalba ir literatūra

5 - 8

Antradienis

14.00-14.45

304 kab.

2.

Aušra Jančauskienė

Lietuvių kalba ir literatūra

5,7,8

Antradienis

14.00-14.45

114 kab.

3.

Rasa Lygutaitė

Lietuvių kalba ir literatūra

5-7

Antradienis

14.00-14.45

303 kab.

4.

Danutė Prunskienė

Lietuvių kalba ir literatūra

5-6

Ketvirtadienis

14.00-14.45

306 kab.

5.

Rūta Tamošaitienė

Lietuvių kalba ir literatūra

7-8

Pirmadienis

14.00-14.45

305 kab.

6.

Renata Anužienė

Anglų k.

5-7

Pirmadienis

14.00-14.45

115 kab.

7.

Daiva Beliajeva

Anglų k.

6-8

Trečiadienis

13.50-14.35

117 kab.

8.

Violeta Barbšienė

Anglų k.

5-8

Antradienis

14.00-14.45

57 kab.

9.

Jurgita Bytautienė

Anglų k.

5-8

Antradienis

14.00-14.45

311 kab.

10.

Birutė Kaušytė

Rusų k.

7-8

Trečiadienis

14.00-14.45

111 kab.

11.

Vilija Mikšienė

Rusų k.

6-8

Antradienis

14.00-14.45

112 kab.

12.

Loreta Paulauskienė

Anglų k.

6-8

Penktadienis

14.00-14.45

110 kab.

13.

Stefanija Piaulokienė

Anglų k.

8-8

Trečiadienis

14.00-14.45

116 kab.

14.

Laima Sukurienė

Vokiečių k.

7-8

Pirmadienis

14.00-14.45

309 kab.

15.

Ona Girkontienė

Matematika

5-8

Pirmadienis

14.00-14.45

307 kab.

16.

Birutė Špučytė

Matematika

5 - 8

Antradienis

14.00–14.45

308 kab.

17.

Renata Urbonienė

Matematika

5, 7, 8

Ketvirtadienis

14.00–14.45

309 kab.

18.

Genovaitė Mikaitienė

Matematika

5-6

7-8

Pirmadienis

Trečadienis

14.00-14.45 14.00-14.45

118 kab.

118 kab.

19.

Dalė Razguvienė

Gamta ir žmogus, biologija

5-8

Antradienis

14.00-14.45

105 kab.

20.

Justina Šalminienė

Fizika

7-8

Antradienis

14.00-14.45

205 kab.

21.

Raminta Birgėlienė

Informacinės technologijos

5-7

Antradienis

14.00-14.45

104 kab.

22.

Pakamorienė Angelė

Geografija

6-7

Ketvirtadienis

14.00-14.45

113 kab.

23.

Surplienė   Žaneta

Gamta ir žmogus,

geografija

5,6,8

Trečiadienis

Ketvirtadienis

14.00-14.30

14.00-14.30

207 kab.

24.

Grimalienė Juratė

Istorija

7

Ketvirtadienis

14.00-14.45

201 kab.

25.

Januškienė Gintarė

Istorija

6,8

Pirmadienis

14.00-14:45

101 kab.

 

V. Borta

SOCIALINIS PEDAGOGAS 

Tai specialistas, kurio darbo objektas nėra techninė negyva užduotis, o gyvas žmogus, kuriam reikia padėti žengti gyvenimo keliu.


Vitalijus Borta (1-4 klasių)
Tel. +370 602 81561

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

 
       

Pirmadienis

7:45–15:45

12:10–12:40

 

Antradienis

7:45–15:45

12:10–12:40

 

Trečiadienis

7:45–15:45

12:10–12:40

 

Ketvirtadienis

7:45–15:45

12:10–12:40

 

Penktadienis 

8:00–14:30

12:10–12:40 

 

Socialinio pedagogo darbo tikslas – laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas. Socialinis pedagogas atlieka socialinį ir prevencinį darbą mokykloje, bendradarbiauja su tėvais, pedagogais, vietos bendruomene, vaiko teisių apsaugos institucijomis.

Mokiniai gali kreiptis į socialinį pedagogą, jeigu:

turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
patiria smurtą ir išnaudojimą;
turi problemų susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
nori pasikonsultuoti profesijos pasirinkimo klausimais;
turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų įgyvendinti, dalyvaudami mokinių tarybos veikloje.

Visada esate laukiami tiesiog pabūti…

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Konsultacijų tvarkaraštis 5 – 8 klasių mokiniams

2019 – 2020 m.m.

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Dalykas

Klasės

Savaitės diena

Konsultacijų

laikas, val.

Vieta

1.

Živilė Bartkevičienė

Lietuvių kalba ir literatūra

5 - 8

Antradienis

14.00-14.45

304 kab.

2.

Aušra Jančauskienė

Lietuvių kalba ir literatūra

5,7,8

Antradienis

14.00-14.45

114 kab.

3.

Rasa Lygutaitė

Lietuvių kalba ir literatūra

5-7

Antradienis

14.00-14.45

303 kab.

4.

Danutė Prunskienė

Lietuvių kalba ir literatūra

5-6

Ketvirtadienis

14.00-14.45

306 kab.

5.

Rūta Tamošaitienė

Lietuvių kalba ir literatūra

7-8

Pirmadienis

14.00-14.45

305 kab.

6.

Renata Anužienė

Anglų k.

5-7

Pirmadienis

14.00-14.45

115 kab.

7.

Daiva Beliajeva

Anglų k.

6-8

Trečiadienis

13.50-14.35

117 kab.

8.

Violeta Barbšienė

Anglų k.

5-8

Antradienis

14.00-14.45

57 kab.

9.

Jurgita Bytautienė

Anglų k.

5-8

Antradienis

14.00-14.45

311 kab.

10.

Birutė Kaušytė

Rusų k.

7-8

Trečiadienis

14.00-14.45

111 kab.

11.

Vilija Mikšienė

Rusų k.

6-8

Antradienis

14.00-14.45

112 kab.

12.

Loreta Paulauskienė

Anglų k.

6-8

Penktadienis

14.00-14.45

110 kab.

13.

Stefanija Piaulokienė

Anglų k.

8-8

Trečiadienis

14.00-14.45

116 kab.

14.

Laima Sukurienė

Vokiečių k.

7-8

Pirmadienis

14.00-14.45

309 kab.

15.

Ona Girkontienė

Matematika

5-8

Pirmadienis

14.00-14.45

307 kab.

16.

Birutė Špučytė

Matematika

5 - 8

Antradienis

14.00–14.45

308 kab.

17.

Renata Urbonienė

Matematika

5, 7, 8

Ketvirtadienis

14.00–14.45

309 kab.

18.

Genovaitė Mikaitienė

Matematika

5-6

7-8

Pirmadienis

Trečadienis

14.00-14.45 14.00-14.45

118 kab.

118 kab.

19.

Dalė Razguvienė

Gamta ir žmogus, biologija

5-8

Antradienis

14.00-14.45

105 kab.

20.

Justina Šalminienė

Fizika

7-8

Antradienis

14.00-14.45

205 kab.

21.

Raminta Birgėlienė

Informacinės technologijos

5-7

Antradienis

14.00-14.45

104 kab.

22.

Pakamorienė Angelė

Geografija

6-7

Ketvirtadienis

14.00-14.45

113 kab.

23.

Surplienė   Žaneta

Gamta ir žmogus,

geografija

5,6,8

Trečiadienis

Ketvirtadienis

14.00-14.30

14.00-14.30

207 kab.

24.

Grimalienė Juratė

Istorija

7

Ketvirtadienis

14.00-14.45

201 kab.

25.

Januškienė Gintarė

Istorija

6,8

Pirmadienis

14.00-14:45

101 kab.

 

Specialios pedagogės Jūratės Klizaitės darbo laikas:

Pirmadienis:   7.30 – 12.00

                        (7.30 – 8.00 – tėvų konsultavimas, 117 kab.),

Antradienis:   7.30 – 14.00

                        (7.30 – 8.00 – tėvų konsultavimas, 302 kab.)

                        (13.05 – 14.05 – mokytojų konsultavimas, 310 kab.)

Trečiadienis:  7.30 – 14.30

                        (7.30 – 8.00 – tėvų konsultavimas, 204 kab.)

                        (14.00 – 15.00 - mokytojų konsultavimas, 311 kab.)

Penktadienis: 8.00 – 14.35

                        (13.05 – 14.35 – (tėvų, mokytojų konsultavimas, 307 kab.).

Tel. Nr. 861031681

Specialiosios pedagogės veikla:

  • Identifikuoti mokinių mokymosi sunkumų pobūdį, žinių , mokėjimų ir įgūdžių lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
  • Lavinti sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į sutrikimo pobūdį, individualiuosius poreikius;
  • Teikti individualią pagalbą mokiniui įsisavinant ugdymo turinį;
  • Teikti mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultacijas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos tenkinimo klausimais;
  • Dalyvauti progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauti su mokyklos ir rajono PPT pagalbos mokiniui specialistais;
  • Vertinti ir analizuoti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių dalyvavimą ugdymo procese, numatyti pagalbos kelius.