Logopedės Nijolės Grimalienės darbo laikas:

(tel. 861278391)

I- 8.00-10.00; 11.00-15.00

(nekontaktinės val. 10.00-11.00)

II- 13.00-14.50                                                                                      

(nekontaktinės val. 11.50-12.50)

III- 10.00-12.00; 13.00-14.00

(nekontaktinės val. 12.00-13.00)

IV- 11.00-13.00 Gobergiškės p.u.sk.

nekontaktinės val. 13.00-15.00)

V-8.50-14.00

 

Logopedės Virgos Damulienės darbo laikas:

Pirmadienis – 7.45-14.50 (11.25-12.00 – tėvų konsultavimas).

Antradienis –7.50-15.00 (10.30-11.25 – pradinių klasių mokytojų konsultavimas).

Trečiadienis– 8.45-14.00 (10.30-12.00 – dokumentacijos tvarkymas, darbų planavimas, 6 kl., 8 kl., mokytojų konsultavimas).

Ketvirtadienis– 10.00-14.00 (12.00-13.00 – 6 kl., 8 kl., mokinių konsultavimas).

Penktadienis– 8.00-9.00 (pasiruošimas užsiėmimams).

Pietų pertrauka –  I-10.55-11.25; II-III-10.00-10.30. 

 

Logopedo pagalba Gargždų „Minijos“ progimnazijoje teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, mokytojų nuostatais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis ir pareiginiais nuostatais.

Logopedas dirba su mokiniais, turinčiais:

 • Įvairių fonetinių kalbėjimo (garsų tarimo),
 • fonologinių  kalbos (skaitymo, rašymo) sutrikimų,
 • sklandaus kalbėjimo (mikčiojimas),
 • kalbos neišsivystymą,
 • intelekto sutrikimą,
 • autizmo spektro sutrikimą,
 • kitų kalbos ar kalbėjimo sutrikimų.

Logopedo funkcijos:

 • Įvertinta mokinių kalbėjimo įgūdžius.
 • Nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymo(si) poreikius.
 • Logopedinių pratybų metu teikia individualią, pogrupinę pagalbą.
 • Teikia informaciją, konsultuoja pedagogus bei tėvus.
 • Savo darbą derina su mokyklos spec. pedagoge, mokytojais, atsižvelgdamas į BU programas bei individualius mokinių poreikius bei gebėjimus.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Konsultuojasi, bendrauja, bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, savarankiškai studijuodamas literatūrą.

 

Logopedo pareigybės aprašymas


Logopedžių rekomendacijos dėl nuotolinio ugdymo(si) tėvams ir mokytojams