Seniūnų taryba (toliau – Taryba) – Progimnazijos savivaldos institucija, renkama vieneriems metams. Tarybą sudaro 5–8 klasių seniūnai. Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai pirmame posėdyje. Taryba apie savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams kartą per metus.

Tarybos funkcijos:

  1. deleguoja savo atstovus į Progimnazijos tarybą;
  2. padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
  3. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
  4. organizuoja savanorių judėjimą;
  5. atstovauja mokinių interesams taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises Progimnazijoje;
  6. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Progimnazijoje;
  7. dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  8. svarsto Progimnazijos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo ugdymui teikiamus klausimus.

Eil. Nr.

Klasė

Seniūnas

Pareigos

1

5a

Nedas Kymantas

Narys

2

5b

Guoda Macijauskaitė

Narė

3

5c

Moliakovaitė Laurita

Narė

4

5d

Erikas Gečas

Narys

5

5e

Grikšaitė Gabrielė

Narė

6

6a

Arnas Gomas

Narys

7

6b

Justas Grigalskis

Narys, Progimnazijos tarybos narys

8

6c

Barbora Račkauskaitė

Narė

9

6d

Rugilė Ežerskytė

Narė, Progimnazijos tarybos narė

10

6e

Juta Moisejevaitė

Narė

11

7a

Ugnius Mikalauskis

Narys

12

7b

Idilė Milaševičiūtė

Narė

13

7c

Teresė Ložinskaitė

Narė, Progimnazijos tarybos narė

14

7d

Tomas Šimkus

Narys

15

7e

Rūta Vaitkevičiūtė,

Narė

16

8a

Agnetė Kuprytė

Narė

17

8b

Samanta Venckutė

Narė

18

8c

Beatričė Busilaitė

Narė, Progimnazijos tarybos narė

19

8d

Urtė Mitrofanaitė

Narė

20

8e

Evelina Maciūtė

Seniūnų tarybos pirmininkė, Progimnazijos tarybos narė