GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS 2018-2019 M. M. PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

 

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Darbo krūvis, dėstomas dalykas, kokioje klasėje dėstoma

 

Įgyta kvalifikacinė kategorija

ADMINISTRACIJA

1.

Julius Gindulis

direktorius

1et.

istorijos vyr. mokytojas

2.

Balsytė Ramunė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

technologijų mokytoja

1 et.

0,18 et.  (6 klasės)

chemijos ir technologijų vyr.  mokytoja

3.

Bušeckienė Daiva

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

dailės mokytoja

1 et.

0,21 et. (5-8 klasės)

dailės  vyr. mokytoja

4..

Zubauskienė Lina

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

etikos mokytoja

1 et.

0,21 et. (5-8 klasės)

etikos mokytoja ekspertė

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS

5.

Barysienė Vida

mokytoja

1,01 et., 4a klasė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

6.

Dargužienė Viktorija

mokytoja

1,07 et., 3c klasė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

7.

Galdikienė Rasa

mokytoja

0,98 et., 2e klasė

pradinių klasių vyr. mokytoja

8.

GrigaitienėDalė

mokytoja

1,01 et., 2a klasė

pradinių klasių vyr. mokytoja

9.

Gruzdienė Laima

mokytoja

0,25 et., namų mokymas

pradinių klasių mokytoja metodininkė

10.

Jasudavičienė  Dovilė

mokytoja

1,01 et., 3b klasė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

11.

Jašmontienė Aušra

mokytoja

1,09 et., 2-4 klasės

anglų k. mokytoja metodininkė

12.

Giedrė Jucienė

mokytoja

1,04 et., 2d klasė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

13.

Kisielienė Daiva

mokytoja

1,01 et., 3d klasė

pradinių klasių vyr. mokytoja

14.

Kundrotienė Asta 

mokytoja

0,98 et., 3a klasė

pradinių klasių vyr. mokytoja

15.

Liatukienė Laima

mokytoja

0,98 et., 1d klasė

pradinių klasių mokytoja

16.

Liužinienė Reda

mokytoja

1,01 et., 4b klasė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

17.

Majauskienė Vanda

mokytoja

1,09 et., 2c klasė

pradinių klasių mokytoja ekspertė

18.

Marcinkevičienė Rasa

mokytoja

1,04 et., 4d klasė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

19.

Norvidienė Valė

mokytoja

1,08 et., 3e klasė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

20.

Paukštienė Danutė

mokytoja

0,98 et., 1a klasė

padinių klasių mokytoja metodininkė

21.

Pipirienė Birutė

mokytoja

0,95 et., 4c klasė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

22.

Ratkuvienė Birutė

mokytoja

0,98 et., 2-4 klasės

mokytoja

23.

Ratkuvienė Vida

mokytoja

1,10 et., 4e klasė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

24.

Stankuvienė Rita

mokytoja

1,01 et., 2b klasė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

25.

Strumylienė Lina

mokytoja,

1,04 et., 1c klasė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

26.

Šunbarauskienė Elena

mokytoja

0,98 et., 1b klasė

pradinių klasių vyr. mokytoja

27.

Šutinienė Birutė

mokytoja

1,08 et., 1e klasė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

28.

Valskienė Regina

mokytoja

0,94 et., 1-4 klasės

muzikos mokytoja ekspertė

DALYKŲ MOKYTOJAI

29.

Anužienė Renata

mokytoja 

6d kl. vadovė  

1,04 et., anglų k.

5-8 klasės

anglų k. mokytoja metodininkė

30.

Anužis Rolandas

mokytojas

1,07 et., muzika

5-8 klasės

vyr. muzikos mokytojas

31.

Barbšienė Violeta

Mokytoja

7c kl. vadovė

1,09 et., anglų k.

5-8 klasės

anglų k. mokytoja metodininkė

32.

Bartkevičienė Živilė

mokytoja

5c kl. vadovė  

 1,13 et.. lietuvių k.

5-8 klasės

lietuvių k. vyr. mokytoja

33.

Beliajeva Daiva

mokytoja

6d.kl. vadovė

1,10 et., anglų k.

5-8 klasės

anglų k. vyr. mokytoja

34.

Birgėlienė Raminta

mokytoja

7b kl. vadovė

0,87 et., informacinės techn.

5-8 klasės

informacinių techn. mokytoja metodininkė

35.

Girkontienė Ona

mokytoja

0,99 et., matematika

5-8 klasės

matematikos vyr. mokytoja

36.

Grimalienė Jūratė

mokytoja

0,80 et., istorija

5-8 klasės

istorijos mokytoja metodininkė

37.

Gruzdys Darius

mokytojas

0,73 et., technologijos

5-8 klasės

technologijų vyr. mokytojas

38.

Aušra Jančauskienė

mokytoja

1,06 et., lietuvių k.

5-8 klasės

lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė

39.

Januškienė Gintarė

mokytoja

5b klasės vadovė

1,00 et. istorija

5-8 klasės

mokytoja

40.

Jonelys Mindaugas

mokytojas

0,78 et., kūno k.

5-8 klasės

kūno k. mokytojas metodininkas

41.

Kaupaitienė Evelina

mokytoja

7c klasės vadovė

0,91 et., anglų k.

5-8 klasės

anglų k. vyr. mokytoja

42.

Kaušytė  Birutė

mokytoja

0,99 et., rusų k.

6-8 klasės

rusų k. mokytoja metodininkė

43.

KiaulakienėEimantė

mokytoja

5a klasės vadovė

0,84 et., gamta iš žmogus,

„Paauglystės kryžkelės“

5-8 klasės

mokytoja be kvalifikacijos

44.

Lygutaitė  Rasa

mokytoja

0,94 et., lietuvių k.

5-8 klasės

lietuvių k. vyr. mokytoja

45.

Lukauskienė  Asta

mokytoja

8b kl. vadovė

0,79 et., choreografija

1-8 klasės

choreografijos vyr. mokytoja

46.

Mikaitienė Genovaitė

mokytoja

0,86 et., matematika

5-8 klasės

matematikos vyr. mokytoja

47.

Mikšienė Vilija

mokytoja

5d kl. vadovė

1,18 et., rusų k.

6-8 klasės

rusų k. mokytoja metodininkė

48.

Našlėnienė  Ramunė

mokytoja

0,9 et., technologijos

5-8 klasės

dailės vyr. mokytoja,

technologijų mokytoja metodininkė

49.

Pakamorienė Angelė

mokytoja

0,78 et., geografija

6-8 klasės

geografijos mokytoja ekspertė

50.

Paulauskienė  Loreta

mokytoja

0,86 et., anglų k.

5-8 klasės

anglų k. vyr. mokytoja

51.

Piaulokienė Stefanija

mokytoja

7d kl. vadovė

1,05 et., anglų k.

5-8 klasės

anglų k. mokytoja metodininkė

52.

Prunskienė Danutė

mokytoja

5a kl. vadovė

1,06 et., lietuvių k.

5-8 klasės

lietuvių k. vyr. mokytoja

53.

Racevičienė Regina

mokytoja

0,86 et., matematika

5-8 klasės

matematikos mokytoja metodininkė

54.

RazguvienėDalė

mokytoja

6e kl. vadovė

1,07 et., biologija, gamta ir žmogus

5-8 klasės

biologijos mokytoja metodininkė

55.

Sukurienė Laima

mokytoja

7d kl. vadovė

0,89 et., vokiečių k., žmogaus sauga

5-8 klasės

žmogaus saugos mokytoja,

vokiečių k. vyr. mokytoja

56.

Surplienė Žaneta

mokytoja

7e kl. vadovė

1,07 et., geografija, gamta ir žmogus

5-8 klasės

geografijos vyr. mokytoja

57.

Šalminienė Justina

mokytoja

0,8 et., fizika, informacinės technologijos

5-8 klasės

fizikos vyr. mokytoja,

informacinių technologijų mokytoja metodininkė

58.

Šimkutė Raminta

mokytoja

0,74 et., tikyba, etika

5-8 klasės

mokytoja

59.

Špučytė Birutė

mokytoja

 0,92 et., matematika

5-8 klasės

matematikos vyr. mokytoja

60.

Tamošaitienė Rūta

mokytoja

1,13 et., lietuvių k.

5-8 klasės

mokytoja

61.

Tamošauskienė Alma

mokytoja

0,81 et., dailė

5-8 klasės

dailės vyr. mokytoja

62.

Urbonienė Renata

mokytoja

8e  kl. vadovė

1,06 et., matematika, informacinėstechn.

5-8 klasės

matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja

63.

Vyšniauskienė Alina

mokytoja

6c kl. vadovė

0,88 et., kūno k.

5-8 klasės

kūno k. mokytoja

64.

Žemgulienė Neringa

mokytoja

8a klasės vadovė

0,95 et., tikyba

1-8 klasės

tikybos mokytoja

65.

Žukauskienė Jolanta

mokytoja

7a klasės vadovė

0,97 et., kūno k.

5-8 klasės

kūno k. mokytoja metodininkė

66.

Žilienė Alma

mokytoja

0,98 et., technologijos

5-8 klasės

neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja

PAILGINTOS GRUPĖS AUKLĖTOJOS

67.

Strumylienė Lina

pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

0,5 et.

pradinių klasių mokytoja metodininkė

68.

Žilinskienė Nijulija

pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

0,8 et.

pradinių klasių vyr. mokytoja

69.

Valantinienė Vanda

pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

0,84 et.

Pradinių klasių vyr. mokytoja

70.

Taučienė Inga

pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

0,92 et.

 

SPECIALIEJI, SOCIALINIAI PEDAGOGAI, PSICHOLOGAI, BIBLIOTEKININKAI

71.

Vita Adomavičienė

psichologė

1et.

 

72.

Jolanta Ronning

psichologė

1et.

 

73.

Gintarė Rancenė

socialinė pedagogė

1 et.

 

74.

Jokubaitienė Viktorija

socialinė pedagogė

1 et.

 

75.

Leketienė Audronė

specialioji pedagogė

1,5 et.

spec. pedagogė metodininkė

76.

Damulienė Virga

logopedė

1et.

 

77.

Nijolė  Grimalienė

logopedė

1et.

vyr. logopedė

78.

PiaulokienėEuridika

bibliotekininkė

1 et.

 

79.

Ročevienė Gabrielė

bibliotekininkė

0,75 et.

 

80.

Luotienė Diana

bibliotekininkė

0,25 et.

 

MOKYTOJŲ PADĖJĖJOS

81.

Petrikienė Rasa

mokytojo padėjėja

0,75 et.

 

82.

GečienėJolanta

mokytojo padėjėja

0,75 et.

 

83.

Pareigienė Silvija

mokytojo padėjėja

0,58 et.

 

84.

Seikauskaitė Neringa

mokytojo padėjėja

0,59 et.

 

85.

PetrošėViktorija

mokytojo padėjėja

0,55 et.

 

86.

Norvilienė Indrė

mokytojo padėjėja

0,55 et.

 

87.

Gruzdienė Jurgita

mokytojo padėjėja

0,6 et.

 

88.

Joknienė Renata

mokytojo padėjėja

0,6 et.

 

89.

Bilinkevičiūtė Daiva

mokytojo padėjėja

0,6 et.

 

NEPAGRINDINĖS DARBOVIETĖS DARBUOTOJAI

90.

Jusčienė Rasa

informacinių technologijų mokytoja

0,38 et.

informacinių technologijų vyr. mokytoja

91.

Vaišnoraitė Asta

mokytoja

0,39 et.

chemijos mokytoja metodininkė

92.

Vaitkevičius Darius

mokytojas

0,12 et

tikybos mokytojas

GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS JAKŲ SKYRIAUS PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

93.

Jankauskienė Jurgita

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 0,9 et   

 

94.

JansonėUgnė

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

0,75 et.

 

95.

ŽymančienėVaida

pailgintos grupės auklėtoja

0,67 et.

 

GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS GOBERGIŠKĖS SKYRIAUS PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

96.

Meilytė Jurjonienė Rasa

mokytoja

2 ir 4 klasės

0,72 et.

pradinių klasių vyr. mokytoja

97.

Srėbalienė Regina

mokytoja

1 ir 3 klasės

0,63 et

ikimokyklinio auklėjimo vyr. auklėtoja,

vyr. pradinių  klasių mokytoja

98.

Gabrielė Berezina

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

0,9 et.