PICT5071

Mokytojų kolektyvas

 

PICT5072

Buvę mūsų mokyklos mokiniai

 

GARGŽDŲ  „MINIJOS“  PROGIMNAZIJOS PEDAGOGŲ  SĄRAŠAS

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS

Dalė Grigaitienė

Vyr. mokytoja

1a

Rita Stankuvienė

Mokytoja metodininkė

1b

Vanda Majauskienė

Mokytoja ekspertė

1c

Giedrė Jucienė

Mokytoja metodininkė

1d

Rasa Galdikienė

Vyr. mokytoja

1e

Aldona Sabutienė

Mokytoja metodininkė

2a

Dovilė Jasudavičienė

Mokytoja metodininkė

2b

Viktorija Dargužienė

Mokytoja metodininkė

2c

Daiva Kisielienė

Vyr. mokytoja

2d

Valė Norvidienė

Mokytoja metodininkė

2e

Vidutė Barysienė

Mokytoja metodininkė

3a

Reda Liužinienė

Mokytoja metodininkė

3b

Birutė Pipirienė

Mokytoja metodininkė

3c

Rasa Marcinkevičienė

Mokytoja metodininkė

3d

Vida Ratkuvienė

Mokytoja metodininkė

3e

Danutė Paukštienė

Mokytoja metodininkė

4a

Elena Šunbarauskienė

Vyr. mokytoja

4b

Lina Strumylienė

Mokytoja metodininkė

4c pailgintos dienos grupė 0,67 et.

Aldona Peleckienė

Mokytoja metodininkė

4d

Birutė Šutinienė

Mokytoja metodininkė

4e

Aušra Jašmontienė

Vyr. mokytoja

Anglų kalba

Birutė Ratkuvienė

Mokytoja

Anglų kalba

Regina Valskienė

Mokytoja ekspertė

muzika

Vanda Valantinienė

Vyr. mokytoja

pailgintos dienos grupė 0,8 et.

 

GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS JAKŲ SKYRIAUS  PEDAGOGŲ  SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė/ kitos pareigos

77.

Asta  Kundrotienė

Vyr. mokytoja

2-4 klasės mokytoja  

78.

Nijulija Žilinskienė

Vyr. mokytoja

1-3 klasės mokytoja

79.

Jurgita Jankauskienė

 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasė 0,9 et.,

80.

Ugnė Jansonė

 

mokytojos padėjėja 0,75 etato     

GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS GOBERGIŠKĖS SKYRIAUS PEDAGOGŲ   SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė/ kitos pareigos

81.

Meilytė Jurjonienė Rasa

Vyr. mokytoja 

1-3 klasės mokytoja

83.

Srėbalienė Regina

Vyr. mokytoja

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasės mokytoja 0,9 et.

84.

Kubilienė Laura

 

mokytojos padėjėja 0,75 et.

PAGALBOS MOKINIUI SPESCIALISTĖS, BIBLIOTEKININKĖS

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigybės

Kvalifikacinė kategorija

62.

Bulvydienė Asta

Socialinė pedagogė 1et.

Vyr. socialinė pedagogė

63.

Koverienė Loreta

Psichologė    1 et.

64.

Leketienė Audronė

Specialioji pedagogė  1,5 et.

Tiflopedagogė metodininkė, specilioji pedagogė metodininkė

65.

Normantienė Nijolė

Logopedė    1 et.

Logopedė metodininkė

66.

Jokubaitienė Viktorija

Socialinė pedagogė

67.

Piaulokienė Euridika

Bibliotekininkė   1 et.