GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS 2018-2019 M. M. PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

 

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Įgyta kvalifikacinė kategorija

ADMINISTRACIJA

1.

Julius Gindulis

direktorius

istorijos vyr. mokytojas

2.

Balsytė Ramunė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

technologijų mokytoja

chemijos ir technologijų vyr.  mokytoja

3.

Bušeckienė Daiva

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

dailės mokytoja

dailės  vyr. mokytoja

4..

Zubauskienė Lina

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

etikos mokytoja

etikos mokytoja ekspertė

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS

5.

Barysienė Vida

mokytoja

pradinių klasių mokytoja metodininkė

6.

Dargužienė Viktorija

mokytoja

pradinių klasių mokytoja metodininkė

7.

Galdikienė Rasa

mokytoja

pradinių klasių vyr. mokytoja

8.

GrigaitienėDalė

mokytoja

pradinių klasių vyr. mokytoja

9.

Gruzdienė Laima

mokytoja

pradinių klasių mokytoja metodininkė

10.

Jasudavičienė  Dovilė

mokytoja

pradinių klasių mokytoja metodininkė

11.

Jašmontienė Aušra

mokytoja

anglų k. mokytoja metodininkė

12.

Giedrė Jucienė

mokytoja

pradinių klasių mokytoja metodininkė

13.

Kisielienė Daiva

mokytoja

pradinių klasių vyr. mokytoja

14.

Kundrotienė Asta 

mokytoja

pradinių klasių vyr. mokytoja

15.

Liatukienė Laima

mokytoja

pradinių klasių mokytoja

16.

Liužinienė Reda

mokytoja

pradinių klasių mokytoja metodininkė

17.

Majauskienė Vanda

mokytoja

pradinių klasių mokytoja ekspertė

18.

Marcinkevičienė Rasa

mokytoja

pradinių klasių mokytoja metodininkė

19.

Norvidienė Valė

mokytoja

pradinių klasių mokytoja metodininkė

20.

Paukštienė Danutė

mokytoja

padinių klasių mokytoja metodininkė

21.

Pipirienė Birutė

mokytoja

pradinių klasių mokytoja metodininkė

22.

Ratkuvienė Birutė

mokytoja

mokytoja

23.

Ratkuvienė Vida

mokytoja

pradinių klasių mokytoja metodininkė

24.

Stankuvienė Rita

mokytoja

pradinių klasių mokytoja metodininkė

25.

Strumylienė Lina

mokytoja,

pradinių klasių mokytoja metodininkė

26.

Šunbarauskienė Elena

mokytoja

pradinių klasių vyr. mokytoja

27.

Šutinienė Birutė

mokytoja

pradinių klasių mokytoja metodininkė

28.

Valskienė Regina

mokytoja

muzikos mokytoja ekspertė

DALYKŲ MOKYTOJAI

29.

Anužienė Renata

mokytoja 

6d kl. vadovė  

anglų k. mokytoja metodininkė

30.

Anužis Rolandas

mokytojas

vyr. muzikos mokytojas

31.

Barbšienė Violeta

Mokytoja

7c kl. vadovė

anglų k. mokytoja metodininkė

32.

Bartkevičienė Živilė

mokytoja

5c kl. vadovė  

lietuvių k. vyr. mokytoja

33.

Beliajeva Daiva

mokytoja

6d.kl. vadovė

anglų k. vyr. mokytoja

34.

Birgėlienė Raminta

mokytoja

7b kl. vadovė

informacinių techn. mokytoja metodininkė

35.

Girkontienė Ona

mokytoja

matematikos vyr. mokytoja

36.

Grimalienė Jūratė

mokytoja

istorijos mokytoja metodininkė

37.

Gruzdys Darius

mokytojas

technologijų vyr. mokytojas

38.

Aušra Jančauskienė

mokytoja

lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė

39.

Januškienė Gintarė

mokytoja

5b klasės vadovė

mokytoja

40.

Jonelys Mindaugas

mokytojas

kūno k. mokytojas metodininkas

41.

Kaupaitienė Evelina

mokytoja

7c klasės vadovė

anglų k. vyr. mokytoja

42.

Kaušytė  Birutė

mokytoja

rusų k. mokytoja metodininkė

43.

KiaulakienėEimantė

mokytoja

5a klasės vadovė

mokytoja be kvalifikacijos

44.

Lygutaitė  Rasa

mokytoja

lietuvių k. vyr. mokytoja

45.

Lukauskienė  Asta

mokytoja

8b kl. vadovė

choreografijos vyr. mokytoja

46.

Mikaitienė Genovaitė

mokytoja

matematikos vyr. mokytoja

47.

Mikšienė Vilija

mokytoja

5d kl. vadovė

rusų k. mokytoja metodininkė

48.

Našlėnienė  Ramunė

mokytoja

dailės vyr. mokytoja,

technologijų mokytoja metodininkė

49.

Pakamorienė Angelė

mokytoja

geografijos mokytoja ekspertė

50.

Paulauskienė  Loreta

mokytoja

anglų k. vyr. mokytoja

51.

Piaulokienė Stefanija

mokytoja

7d kl. vadovė

anglų k. mokytoja metodininkė

52.

Prunskienė Danutė

mokytoja

5a kl. vadovė

lietuvių k. vyr. mokytoja

53.

Racevičienė Regina

mokytoja

matematikos mokytoja metodininkė

54.

RazguvienėDalė

mokytoja

6e kl. vadovė

biologijos mokytoja metodininkė

55.

Sukurienė Laima

mokytoja

7d kl. vadovė

žmogaus saugos mokytoja,

vokiečių k. vyr. mokytoja

56.

Surplienė Žaneta

mokytoja

7e kl. vadovė

geografijos vyr. mokytoja

57.

Šalminienė Justina

mokytoja

fizikos vyr. mokytoja,

informacinių technologijų mokytoja metodininkė

58.

Šimkutė Raminta

mokytoja

mokytoja

59.

Špučytė Birutė

mokytoja

matematikos vyr. mokytoja

60.

Tamošaitienė Rūta

mokytoja

mokytoja

61.

Tamošauskienė Alma

mokytoja

dailės vyr. mokytoja

62.

Urbonienė Renata

mokytoja

8e  kl. vadovė

matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja

63.

Vyšniauskienė Alina

mokytoja

6c kl. vadovė

kūno k. mokytoja

64.

Žemgulienė Neringa

mokytoja

8a klasės vadovė

tikybos mokytoja

65.

Žukauskienė Jolanta

mokytoja

7a klasės vadovė

kūno k. mokytoja metodininkė

66.

Žilienė Alma

mokytoja

neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja

PAILGINTOS GRUPĖS AUKLĖTOJOS

67.

Strumylienė Lina

pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

pradinių klasių mokytoja metodininkė

68.

Žilinskienė Nijulija

pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

pradinių klasių vyr. mokytoja

69.

Valantinienė Vanda

pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja

70.

Taučienė Inga

pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

 

SPECIALIEJI, SOCIALINIAI PEDAGOGAI, PSICHOLOGAI, BIBLIOTEKININKAI

71.

Vita Adomavičienė

psichologė

 

72.

Jolanta Ronning

psichologė

 

73.

Gintarė Rancenė

socialinė pedagogė

 

74.

Jokubaitienė Viktorija

socialinė pedagogė

 

75.

Leketienė Audronė

specialioji pedagogė

spec. pedagogė metodininkė

76.

Damulienė Virga

logopedė

 

77.

Nijolė  Grimalienė

logopedė

vyr. logopedė

78.

PiaulokienėEuridika

bibliotekininkė

 

79.

Ročevienė Gabrielė

bibliotekininkė

 

80.

Luotienė Diana

bibliotekininkė

 

MOKYTOJŲ PADĖJĖJOS

81.

Petrikienė Rasa

mokytojo padėjėja

 

82.

GečienėJolanta

mokytojo padėjėja

 

83.

Pareigienė Silvija

mokytojo padėjėja

 

84.

Seikauskaitė Neringa

mokytojo padėjėja

 

85.

PetrošėViktorija

mokytojo padėjėja

 

86.

Norvilienė Indrė

mokytojo padėjėja

 

87.

Gruzdienė Jurgita

mokytojo padėjėja

 

88.

Joknienė Renata

mokytojo padėjėja

 

89.

Bilinkevičiūtė Daiva

mokytojo padėjėja

 

NEPAGRINDINĖS DARBOVIETĖS DARBUOTOJAI

90.

Jusčienė Rasa

informacinių technologijų mokytoja

informacinių technologijų vyr. mokytoja

91.

Vaišnoraitė Asta

mokytoja

chemijos mokytoja metodininkė

92.

Vaitkevičius Darius

mokytojas

tikybos mokytojas

GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS JAKŲ SKYRIAUS PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

93.

Jankauskienė Jurgita

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

94.

JansonėUgnė

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

95.

ŽymančienėVaida

pailgintos grupės auklėtoja

 

GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS GOBERGIŠKĖS SKYRIAUS PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

96.

Meilytė Jurjonienė Rasa

mokytoja

2 ir 4 klasės

pradinių klasių vyr. mokytoja

97.

Srėbalienė Regina

mokytoja

1 ir 3 klasės

ikimokyklinio auklėjimo vyr. auklėtoja,

vyr. pradinių  klasių mokytoja

98.

Gabrielė Berezina

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė