GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS 2019-2020 M. M. PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

 

Pavardė,

vardas,

 

Įgytas išsilavinimas

 

Pareigos

 

Įgyta kvalifikacinė kategorija

ADMINISTRACIJA

1

Gindulis Julius

ŠPI – 1981 m. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

VVPI – 1995 m. istorija

Direktorius

Istorijos mokytojas

Pirma vadybinė kategorija

Istorijos vyr. mokytojas

2

Balsytė Ramunė

VVPI – 1985 m.

chemijos ir buities darbų   mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Technologijų mokytoja

Chemijos vyr. mokytoja,

1996-12-12

Technologijų vyr. mokytoja,

1994-04-22

3

Bušeckienė Daiva

ŠPI – 1986m. Ikimokyklinė pedagogika-psichologija, ikimokyklinio auklėjimo metodika.

Vilniaus dailės akademija 1999 m. Dailės mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Dailės mokytoja

Dailės vyr. mokytoja,

2002-04-22

4

Zubauskienė Lina

VPI – 1980 m. Rusų k.ir lit. Mokytoja

KU – 1998 m. Etikos mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Etikos mokytoja

Etikos mokytoja ekspertė,

2018-06-11

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS

5

Dargužienė Viktorija

KU – 1994 m. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė 2011-12-16

6

Galdikienė Rasa

ŠPI – 1989 m. Pradinio mokymo metodika ir pedagogika

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja 2001-03-14

7

Grigaitienė Dalė

ŠPI – 1983 m. Pradinių klasių

mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja 2002-02-19

8

Jasudavičienė Dovilė

ŠPI – 1984 m. Ikimokyklinio auklėjimo pedagogas-psichologas,

KU – 2004m. pradinio ugdymo studijų programa, edukologijos magistrė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2005-02-28

9

Jašmontienė Aušra

ŠPU – 1998 m. Pradinių klasių mokytoja

KU KKI – 2002 m. anglų k. mokytoja pradinėje mokykloje

ŠU TSI – 2007 m. Spec. pedagogika ir logopedijos specializacija.

Pradinių klasių mokytoja

Anglų k. mokytoja metodininkė,

2018-06-11

10

Jucienė Giedrė

KU – 1992m. Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, muzikos specializacija

KU – 2004m. pradinio ugdymo studijų programa, edukologijos magistrė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2009-12-29

11

Kisielienė Daiva

ŠPI KIAF – 1986 m. Ikimokyklinio auklėjimo pedagogė, psichologijos dėstytoja

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja,

2003-02-20

12

Kundrotienė Asta

KU – 1996 m. Ikimokyklinio auklėjimo vaikų pedagogė.

KU – 2002 m. Mokytojos profesinė kvalifikacija

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja,

2017-06-09

13

Liatukienė Laima

KU – 2006 m. Vaikystės pedagogika (ir socialinė pedagogika)

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

14

Litvinaitė Roma

KU – 2005 m. Vaikystės pedagogika

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

15

Liužinienė Reda

ŠPI – 1991 m. rusų k. mokytoja

ŠPI – 1995 m. Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2011-06-10

16

Majauskienė Vanda

ŠPI – 1978 m. Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja ekspertė,

2017-06-09

17

Marcinkevičienė Rasa

ŠPI – 1992 m. Pradinių klasių mokytoja

KU – 2002 m. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2008-12-12

18

Mockuvienė Žydronė

KU – 1998 m. vaikystės pedagogika su socialinės pedagogikos programa

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

19

Norvidienė Valė

VVU – 1988m. Rusų k. ir literatūros mokytoja

Šiaulių universitetas -1996 m. Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2015-12-22

20

Paukštienė Danutė

ŠPI – 1980 m. Pradinių klasių

mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

Padinių klasių mokytoja metodininkė,

2005-02-28

21

Ratkuvienė Birutė

Klaipėdos kolegija – 2005m. Vokiečių ir antrosios užsienio kalbos (anglų) pedagogika

ŠU – 2018 ikimokyklinis ir pradinio ugdymo pedagoginis

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja

22

Ratkuvienė Vida

ŠPI – 1985 m. Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2000-01-14

23

Stankuvienė Rita

ŠPI – 1994 m. Pradinių klasių

mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2010-05-14

24

Strumylienė Lina

KU – 1996 m. vaikystės pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas mokytojas

KU – 2002 m. Vokiečių filologija

KU – 2010 m. Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2015-06-05

25

Šunbarauskienė Elena

ŠPI – 1974 m. Ikimokyklinio auklėjimo pedagogas-psichologas

KU – 2003 m. Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja,

1998-11-23

26

Šutinienė Birutė

ŠPI – 1989 m. Ikimokyklinio auklėjimo pedagogas-psichologas

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

1996-12-20

27

Valskienė Regina

LTSR valstybinė konservatorija –1979 m. Muzikos mokytoja

Muzikos mokytoja

Muzikos mokytoja ekspertė,

1996-07-08

DALYKŲ MOKYTOJAI

28

Anužienė Renata

KU – 1990 m. Vaikystės pedagogika,

KKU KKI – 2002m. anglų k. mokytoja

Mokytoja

7 d kl. vadovė  

Anglų k. mokytoja metodininkė,

2012-12-27

29

Anužis Rolandas

KU, Menų fakultetas – 2001 m. Dirigentas, orkestro

artistas, atlikėjas

Stasio Šimkaus konservatorija – muzikos pedagogas.

Muzikos mokytojas

Vyr. muzikos mokytojas,

2007-12-23

30

Amalevičienė

Raminta

KU – 2015 m. religijos pedagogika ir psichologija

Etikos / tikybos mokytoja

Mokytoja,

2015-06-16

31

Barbšienė Violeta

ŠPI – 1989 m. Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika

KU – 2001 m. Anglų k. mokytoja

Anglų mokytoja

8 c kl. vadovė

Anglų k. mokytoja metodininkė,

2018-06-11

32

Bartkevičienė Živilė

VVPU – 2001 m. Lietuvių k. ir literatūros mokytoja

Lietuvių kalbos mokytoja

6 c kl. vadovė  

Lietuvių k. vyr. mokytoja,

1997-05-27

33

Beliajeva Daiva

KU – 2001m. Vaikystės pedagogika

KU KKI Anglų kalba ir anglų kalbos mokymas

Anglų kalbos mokytoja

7 d.kl. vadovė

Anglų k. vyr. mokytoja,

2010-12-27

Metodininkė

2019-06-11

34

Bytautienė Jurgita

KU – 2006 m. Anglų kalbos profesinė kvalifikacija

Anglų kalbos mokytoja

Anglų k. mokytoja metodininkė, 2016

35

Birgėlienė Raminta

KPI –1990 m. Siuvinių technologija

KU KKI – 2000 m. pedagogė

KTU – 2007 m. Informacinės technologijos magistrė

Informacinių technologijų mokytoja

8 b kl. vadovė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

2009-06-12

36

Girkontienė Ona

VVPI – 1979 m. Matematikos

mokytoja

Matematikos mokytoja

Matematikos vyr. mokytoja,

1996-06-20

37

Grimalienė Jūratė

VPI – 1990 m. Istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja

Istorijos mokytoja

Istorijos mokytoja metodininkė,

2005-02-28

38

Gruzdys Darius

Lietuvos kūno kultūros Akademija – 2005 m. Kūno kultūros mokytojas (bakalauras)

Technologijų mokytojas

Technologijų vyr. mokytojas,

2012-10-15

39

Jančauskienė Aušra

KU – 1996,filologija ir kultūros etnologija, Lietuvių kultūros mokytoja

Lietuvių kalbos mokytoja

5 e klasės vadovė

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė,

2017-09-01

40

Januškienė Gintarė

KU – 2011 m. istorijos mokytoja

VDU – 2015 pedagogika

Istorijos mokytoja

6 b klasės vadovė

Mokytoja,

2011-09-01

41

Jonelys Mindaugas

Lietuvos kūno kultūros akademija – 2003 m. kūno k. mokytojas

Kūno kultūros mokytojas

Kūno k. mokytojas metodininkas,

2017-06-09

42

Kaušytė Birutė

ŠPI – 1981m. Rusų k. mokytoja

Rusų kalbos mokytoja

Rusų k. mokytoja metodininkė,

2001-12-17

43

Kiaulakienė Eimantė

KU – 2014 m. Visuomeninė geografija

KU –  2019 m. tęstinių studijų institutas, pedagogika

Gamtos mokytoja

6 a. kl. vadovė

Mokytoja

2014-09-01

44

Lygutaitė Rasa

KU – 1999 m. Lietuvių literatūrologija

Lietuvių kalbos mokytoja

5 b. kl. vadovė

Lietuvių k. vyr. mokytoja,

2008-12-12

45

Lukauskienė Asta

KU – 2001 m. Choreografijos

pedagogas

Choreografijos

mokytoja

5 d. kl. vadovė

Choreografijos vyr. mokytoja,

2005-12-20

46

Mikaitienė Genovaitė

VVPI – 1981 m. Matematikos mokytoja

Matematikos mokytoja

Matematikos vyr. mokytoja

1996-12-13

47

Mikšienė Vilija

Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko universitetas –1983 m. Rusų kalba ir literatūra

KU – 2000 m. Pradinių klasių mokytoja

Rusų kalbos mokytoja

6d kl. vadovė

Rusų k. mokytoja metodininkė

2018-06-11

48

Našlėnienė Ramunė

ŠPI – 1985 m. Piešimas, braižyba,

darbai

Technologijų mokytoja

Dailės vyr. mokytoja,

1997-04-30.

technologijų mokytoja metodininkė,

2002-04-30

49

Pakamorienė Angelė

VPU – 2002 m. Geografijos mokytoja

Geografijos mokytoja

Geografijos mokytoja ekspertė,

2015-12-22

50

Paulauskienė Loreta

VK – 1999 m. Muzikos mokytoja

Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla–1999 m. anglų k. mokytoja

Anglų kalbos mokytoja

Anglų k. vyr. mokytoja,

2003-05-22

51

Piaulokienė Stefanija

LPI – 1985 m. Rusų k. mokytoja

ŠPU KI –1999 m. anglų k. mokytoja

Anglų kalbos mokytoja

5 c kl. vadovė

Anglų k. mokytoja metodininkė,

2006-05-24

52

Prunskienė Danutė

ŠPI – 1985 m. Lietuvių k. mokytoja

Lietuvių kalbos mokytoja

6 e kl. vadovė

Lietuvių k. vyr. mokytoja,

1996-12-124

53

Razguvienė Dalė

VPI–1995m. Biologijos mokytoja

Gamtos / biologijos mokytoja

7 e kl. vadovė

Biologijos mokytoja metodininkė,

2004-06-30

54

Sukurienė Laima

Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla – 1999 m. Vokiečių k. pedagogikos

specialybė

Vokiečių kalbos / žmogaus saugos mokytoja

8 d kl. vadovė

Žmogaus saugos mokytoja,

2015-10-19;

vokiečių k. vyr. mokytoja,

2000-05-03

55

Surplienė Žaneta

KU – 2006 m. Hidrologija ir okeanografija (bakalauras)

KU – 2009 m. profesinių studijų dalyko didaktikos studijų programa, mokytojo profesinė kvalifikacija

KU –  2018 Jūrų hidrologijos magistras

Gamtos / Geografijos mokytoja

8 e kl. vadovė

Geografijos vyr. mokytoja,

2013-05-10

56

Šalminienė Justina

ŠPI – 1970 m. Fizikos ir darbų mokytoja

KU – 1999 m. Informatikos mokytoja

Fizikos / informacinių technologijų mokytoja

Fizikos vyr. mokytoja,

1993-11-30;

informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

2002-03-10

57

Špučytė Birutė

VVPI – 1982 m. Matematika

Matematikos mokytoja

Matematikos vyr. mokytoja,

1996-12-30

58

Tamošaitienė Rūta

KU – 012 m. filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

KU – 2013 m. mokytojo profesinė kvalifikacija

Lietuvių kalbos mokytoja

7 b klasės vadovė

Mokytoja,

2013-06-18

59

Tamošauskienė Alma

Vilniaus dailės akademija –1993 m. Dailė

KU – 2007 m. Mokytojos kvalifikacija

Dailės mokytoja

Dailės vyr. mokytoja

2001-06-28

60

Urbonienė Renata

VPU – 2006 m. Matematikos mokytoja

Matematikos mokytoja

Matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja, 2013-05-10

61

Vyšniauskienė Alina

LKKA – 2007 m. Kūno kultūros mokytoja

Kūno kultūros mokytoja

7 c kl. vadovė

Kūno k. mokytoja,

2007-06-27

62

Žemgulienė Neringa

VDU.–1999 m. Katalikų teologijos bakalauro   laipsnis

KU – 2001 m. Edukologijos magistras

Tikybos mokytoja

5 a klasės vadovė

Tikybos mokytoja,

1999-01-01

Vyr. mokytoja 2019-06-11

63

Žukauskienė Jolanta

LVKKI – 1986 m. Masinės kūno kultūros organizatorius

Kūno kultūros mokytoja

8 a klasės vadovė

Kūno k. mokytoja metodininkė

2006-05-24

64

Žilienė Alma

KU – 2006 m. edukologijos bakalauras

Technologijų mokytoja

Neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja,

2008-12-12;

Technologijų vyr. mokytoja,

2012-09-06

 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJOS

65

Strumylienė Lina

KU – 1996 m. Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas

KU – 2002 m. Vokiečių filologija

KU – 2010 m. Pradinių klasių mokytojas

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2015-06-05

66

Žilinskienė Nijulija

ŠU – 2006 m. Pradinio ugdymo pedagogika

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja,

2009-06-12

67

Valantinienė Vanda

VU – 1975 m. Bibliotekininkystė su lietuvių kalba

KU – 2002 m. Mokytojo profesinė kvalifikacija (edukologija)

Pailgintos grupės auklėtoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja,

1995-12-01

68

Taučienė Inga

KU – 2002 m. Rekreacija ir turizmas (bakalauras)

KU – 2004 m. Rekreacijos ir turizmo vadyba (magistras)

Pailgintos grupės auklėtoja

 

SPECIALIEJI, SOCIALINIAI PEDAGOGAI, PSICHOLOGAI, BIBLIOTEKININKAI

69

Adomavičienė Vita

KU – 2015 m. Psichologas

Psichologė

 

70

Ronning Jolanta

KU – 2008 m. Psichologija

Mykolo Riomerio universitetas – 2016 m. Socialinė psichologija (magistras)

Psichologė

 

71

Leketienė Audronė

VVPI – 1980 m. Fizikos mokytoja;

ŠU KJ – 1999 m. tiflopedagogika

Šiaulių universiteto kvalifikacijos institutas – 2002 m. Specialioji pedagogika

Specialioji pedagogė

Spec. pedagogė metodininkė,

2008-12-12

72

Damulienė Virga

KU – 2013 m. Kūno kultūros ir sporto pedagogika

ŠU – 2018 m.                       Specialioji pedagogika

Logopedė

 

73

Grimalienė Nijolė

KU – 2001 m. Vaikystės pedagogika ir psichologija

ŠU – 2011 m. Logopedija

Logopedė

Vyr. logopedė,

2018-06-14

74

Piaulokienė Euridika

KK – 2007 m. Etnokultūrinės veiklos organizavimas

Bibliotekininkė

 

75

Klizaitė Jūratė

ŠU – Specialioji pedagogika 2008 magistras

Specialioji pedagogė

 

76

Kmitė Laura

KU – 2013 Psichologijos bakalauras

KU – 2017Psichologijos magistrė

Psichologė

 

77

Borta Vitalijus

2005 – Teologijos bakalauras KU

2012 – Socialinės pedagogikos magistras KU

Socialinis pedagogas

 

78

Donylė Guoda

KVK – socialinė pedagogika (bakalauras)

Socialinė pedagogė

 

MOKYTOJŲ PADĖJĖJOS

79

Petrikienė Rasa

Rietavo kolegija-

2008 m. Geodezija, žemėtvarka

Mokytojo padėjėja

 

80

Seikauskaitė Neringa

Spec. vidurinis 1987m.

Mokytojo padėjėja

 

81

Petrošė Viktorija

Vidurinis – 2008 m.

Mokytojo padėjėja

 

82

Norvilienė Indrė

KU –  2013 m. Religijos studijų magistras

Mokytojo padėjėja

 

83

Gruzdienė Jurgita

Vidurinis – 2000 m.

Mokytojo padėjėja

 

84

Joknienė Renata

KU – 2009 m. geografijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Mokytojo padėjėja

 

85

Gaižauskienė Birutė

KU – 2014 m. Socialinio darbo bakalauras

Mokytojo padėjėja

 

86

Vyšniaukienė Natalija

Vidurinis – 2004 m.

Mokytojo padėjėja

 

87

Pilipuitienė Asta

Rietavo kolegija – Verslo vadyba

Mokytojo padėjėja

 

88

Kubilienė Laura

Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras manikiūristė

Mišrios grupės mokytojo padėjėja (Gobergiškė)

 

89

Staponienė Vaida

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla manikiūristė

Mokytojo padėjėja

 

NEPAGRINDINĖS DARBOVIETĖS DARBUOTOJAI

90

Vaišnoraitė Asta

VU – 1995 m. biologas, biologijos dėstytojas

VU – 1996 m. Chemijos mokytoja

Mokytoja

Chemijos mokytoja metodininkė,

2007-05-29

91

Veikšienė Aldona

VVU – 1984 m. Rusų kalbos mokytoja

Mokytoja

Rusų kalba

Mokytoja metodininkė

GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS JAKŲ SKYRIAUS PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

92

Jankauskienė Jurgita

Klaipėdos socialinių mokslų kolegija – 2006 m. Verslo vadyba

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

93

Ugnė Jansonė

Klaipėdos verslo aukštoji mokykla –  2008 m. Logistikos verslo vadyba

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja

 

94

Donata Skurauskienė

KU – 2014 Vaikystės pedagogika.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS GOBERGIŠKĖS SKYRIAUS PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

95

Meilytė Jurjonienė Rasa

ŠPI – 1989 m. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Pradinių klasių mokytoja

2 ir 4 klasės

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 1998-11-19

96

Srėbalienė Regina

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas – 1982 m. Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

ŠU – 2002 m. Edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija

Pradinių klasių mokytoja

1 ir 3 klasės

Ikimokyklinio auklėjimo vyr. auklėtoja,

1997-06-30.

Vyr. pradinių klasių mokytoja,

2001-12-17

97

Gabrielė Berezina

2009 m. vidurinis išsilavinimas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

98

Rima Rupšienė

KVK – finansų profesinis bakalauras 2015m.

Mokytojo padėjėja

 

99

Skaidra Žvinienė

KU – 2003 Vaikystės pedagogika

Pailgintos dienos grupės auklėtoja