GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS 2020-2021 M. M. PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

 

Pavardė, vardas

 

Įgytas išsilavinimas

 

Pareigos

 

Įgyta kvalifikacinė kategorija

ADMINISTRACIJA

1

Gindulis Julius

ŠPI – 1981 m. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

VVPI – 1995 m. istorija

Direktorius

Istorijos mokytojas

Pirma vadybinė kategorija

Istorijos vyr. mokytojas

2

Balsytė Ramunė

VVPI – 1985 m.

chemijos ir buities darbų   mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Technologijų mokytoja

Chemijos vyr. mokytoja,

1996-12-12

Technologijų vyr. mokytoja,

1994-04-22

3

Bušeckienė Daiva

ŠPI – 1986m. Ikimokyklinė pedagogika-psichologija, ikimokyklinio auklėjimo metodika.

Vilniaus dailės akademija 1999 m. Dailės mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Dailės mokytoja

Dailės vyr. mokytoja,

2002-04-22

4

Zubauskienė Lina

VPI – 1980 m. Rusų k.ir lit. Mokytoja

KU – 1998 m. Etikos mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Etikos mokytoja

Etikos mokytoja ekspertė,

2018-06-11

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS

5

Dargužienė Viktorija

KU – 1994 m. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė 2011-12-16

6

Galdikienė Rasa

ŠPI – 1989 m. Pradinio mokymo metodika ir pedagogika

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja 2001-03-14

7

Grigaitienė Dalė

ŠPI – 1983 m. Pradinių klasių

mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja 2002-02-19

8

Jasudavičienė Dovilė

ŠPI – 1984 m. Ikimokyklinio auklėjimo pedagogas-psichologas,

KU – 2004m. pradinio ugdymo studijų programa, edukologijos magistrė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2005-02-28

9

Jašmontienė Aušra

ŠPU – 1998 m. Pradinių klasių ugdymas

KU KKI – 2002 m. anglų k. mokytoja pradinėje mokykloje

ŠU TSI – 2007 m. Spec. pedagogika ir logopedijos specializacija.

Pradinių klasių anglų kalbos mokytoja

Anglų k. mokytoja metodininkė,

2018-06-11

10

Jucienė Giedrė

KU – 1992m. Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, muzikos specializacija

KU – 2004m. pradinio ugdymo studijų programa, edukologijos magistrė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2009-12-29

11

Kisielienė Daiva

ŠPI KIAF – 1986 m. Ikimokyklinio auklėjimo pedagogė, psichologijos dėstytoja

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja,

2003-02-20

12

Kundrotienė Asta

KU – 1996 m. Ikimokyklinio auklėjimo vaikų pedagogė.

KU – 2002 m. Mokytojos profesinė kvalifikacija

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja,

2017-06-09

13

Liatukienė Laima

KU – 2006 m. Vaikystės pedagogika (ir socialinė pedagogika)

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

14

Litvinaitė Roma

KU – 2005 m. Vaikystės pedagogika

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

15

Liužinienė Reda

ŠPI – 1991 m. rusų k. mokytoja

ŠPI – 1995 m. Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2011-06-10

16

Majauskienė Vanda

ŠPI – 1978 m. Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja ekspertė,

2017-06-09

17

Marcinkevičienė Rasa

ŠPI – 1992 m. Pradinių klasių mokytoja

KU – 2002 m. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2008-12-12

18

Mockuvienė Žydronė

KU – 1998 m. vaikystės pedagogika su socialinės pedagogikos programa

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

19

Norvidienė Valė

VVU – 1988m. Rusų k. ir literatūros mokytoja

Šiaulių universitetas  – 1996 m. Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2015-12-22

20

Paukštienė Danutė

ŠPI – 1980 m. Pradinių klasių

mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

Padinių klasių mokytoja metodininkė,

2005-02-28

21

Ratkuvienė Birutė

Klaipėdos kolegija – 2005m. Vokiečių ir antrosios užsienio kalbos (anglų) pedagogika

ŠU – 2018 ikimokyklinis ir pradinio ugdymo pedagoginis

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja

22

Ratkuvienė Vida

ŠPI – 1985 m. Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2000-01-14

23

Stankuvienė Rita

ŠPI – 1994 m. Pradinių klasių

mokytoja

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2010-05-14

24

Strumylienė Lina

KU – 1996 m. vaikystės pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas mokytojas

KU – 2002 m. Vokiečių filologija

KU – 2010 m. Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2015-06-05

25

Šunbarauskienė Elena

ŠPI – 1974 m. Ikimokyklinio auklėjimo pedagogas-psichologas

KU – 2003 m. Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja,

1998-11-23

26

Šutinienė Birutė

ŠPI – 1989 m. Ikimokyklinio auklėjimo pedagogas-psichologas

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

1996-12-20

27

Valskienė Regina

LTSR valstybinė konservatorija – 1979 m. Muzikos mokytoja

Muzikos mokytoja

Muzikos mokytoja ekspertė,

1996-07-08

28

Eglė Mockienė

Stasio Šimkaus konservatorija 2009 – fortepijonas.

KU – muzikos pedagogika 2013

KU – chorinis dirigavimas 2016
Muzikos mokytoja

DALYKŲ MOKYTOJAI

29

Anužienė Renata

KU – 1990 m. Vaikystės pedagogika,

KKU KKI – 2002m. anglų k. mokytoja

Mokytoja

7 d kl. vadovė  

Anglų k. mokytoja metodininkė,

2012-12-27

30

Anužis Rolandas

KU, Menų fakultetas – 2001 m. Dirigentas, orkestro

artistas, atlikėjas

Stasio Šimkaus konservatorija – muzikos pedagogas.

Muzikos mokytojas

Vyr. muzikos mokytojas,

2007-12-23

31

Amalevičienė

Raminta

KU – 2015 m. religijos pedagogika ir psichologija

Etikos / tikybos mokytoja

Mokytoja,

2015-06-16

32

Barbšienė Violeta

ŠPI – 1989 m. Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika

KU – 2001 m. Anglų k. mokytoja

Anglų mokytoja

8 c kl. vadovė

Anglų k. mokytoja metodininkė,

2018-06-11

33

Bartkevičienė Živilė

VVPU – 2001 m. Lietuvių k. ir literatūros mokytoja

Lietuvių kalbos mokytoja

6 c kl. vadovė  

Lietuvių k. vyr. mokytoja,

1997-05-27

34

Beliajeva Daiva

KU – 2001m. Vaikystės pedagogika

KU KKI Anglų kalba ir anglų kalbos mokymas

Anglų kalbos mokytoja

7 d.kl. vadovė

Anglų k. vyr. mokytoja,

2010-12-27

Metodininkė

2019-06-11

35

Bytautienė Jurgita

KU – 2006 m. Anglų kalbos profesinė kvalifikacija

Anglų kalbos mokytoja

Anglų k. mokytoja metodininkė, 2016

36

Birgėlienė Raminta

KPI –1990 m. Siuvinių technologija

KU KKI – 2000 m. pedagogė

KTU – 2007 m. Informacinės technologijos magistrė

Informacinių technologijų mokytoja

8 b kl. vadovė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

2009-06-12

37

Girkontienė Ona

VVPI – 1979 m. Matematikos

mokytoja

Matematikos mokytoja

Matematikos vyr. mokytoja,

1996-06-20

38

Grimalienė Jūratė

VPI – 1990 m. Istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja

Istorijos mokytoja

Istorijos mokytoja metodininkė,

2005-02-28

39

Gruzdys Darius

Lietuvos kūno kultūros Akademija – 2005 m. Kūno kultūros mokytojas (bakalauras)

Technologijų mokytojas

Technologijų vyr. mokytojas,

2012-10-15

40

Jančauskienė Aušra

KU – 1996,filologija ir kultūros etnologija, Lietuvių kultūros mokytoja

Lietuvių kalbos mokytoja

5 e klasės vadovė

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė,

2017-09-01

41

Januškienė Gintarė

KU – 2011 m. istorijos mokytoja

VDU – 2015 pedagogika

Istorijos mokytoja

6 b klasės vadovė

Mokytoja,

2011-09-01

42

Jonelys Mindaugas

Lietuvos kūno kultūros akademija – 2003 m. kūno k. mokytojas

Kūno kultūros mokytojas

Kūno k. mokytojas metodininkas,

2017-06-09

43

Lygutaitė Rasa

KU – 1999 m. Lietuvių literatūrologija

Lietuvių kalbos mokytoja

5 b. kl. vadovė

Lietuvių k. vyr. mokytoja,

2008-12-12

44

Sorokina Rasa

KU –2011 m. Matematika

KU – 2013 Statistikos magistras

Mokytoja

Mokytoja

45

Mikšienė Vilija

Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko universitetas –1983 m. Rusų kalba ir literatūra

KU – 2000 m. Pradinių klasių mokytoja

Rusų kalbos mokytoja

6d kl. vadovė

Rusų k. mokytoja metodininkė

2018-06-11

46

Našlėnienė Ramunė

ŠPI – 1985 m. Piešimas, braižyba,

darbai

Technologijų mokytoja

Dailės vyr. mokytoja,

1997-04-30.

technologijų mokytoja metodininkė,

2002-04-30

47

Pakamorienė Angelė

VPU – 2002 m. Geografijos mokytoja

Geografijos mokytoja

Geografijos mokytoja ekspertė,

2015-12-22

48

Paulauskienė Loreta

VK – 1999 m. Muzikos mokytoja

Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla – 1999 m. anglų k. mokytoja

Anglų kalbos mokytoja

Anglų k. vyr. mokytoja,

2003-05-22

49

Piaulokienė Stefanija

LPI – 1985 m. Rusų k. mokytoja

ŠPU KI –1999 m. anglų k. mokytoja

Anglų kalbos mokytoja

5 c kl. vadovė

Anglų k. mokytoja metodininkė,

2006-05-24

50

Prunskienė Danutė

ŠPI – 1985 m. Lietuvių k. mokytoja

Lietuvių kalbos mokytoja

6 e kl. vadovė

Lietuvių k. vyr. mokytoja,

1996-12-124

51

Razguvienė Dalė

VPI – 1995m. Biologijos mokytoja

Gamtos / biologijos mokytoja

7 e kl. vadovė

Biologijos mokytoja metodininkė,

2004-06-30

52

Sukurienė Laima

Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla – 1999 m. Vokiečių k. pedagogikos

specialybė

Vokiečių kalbos / žmogaus saugos mokytoja

8 d kl. vadovė

Žmogaus saugos mokytoja,

2015-10-19;

vokiečių k. vyr. mokytoja,

2000-05-03

53

Surplienė Žaneta

KU – 2006 m. Hidrologija ir okeanografija (bakalauras)

KU – 2009 m. profesinių studijų dalyko didaktikos studijų programa, mokytojo profesinė kvalifikacija

KU –  2018 Jūrų hidrologijos magistras

Gamtos / Geografijos mokytoja

8 e kl. vadovė

Geografijos vyr. mokytoja,

2013-05-10

54

Šalminienė Justina

ŠPI – 1970 m. Fizikos ir darbų mokytoja

KU – 1999 m. Informatikos mokytoja

Fizikos / informacinių technologijų mokytoja

Fizikos vyr. mokytoja,

1993-11-30;

informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

2002-03-10

55

Špučytė Birutė

VVPI – 1982 m. Matematika

Matematikos mokytoja

Matematikos vyr. mokytoja,

1996-12-30

56

Tamošaitienė Rūta

KU – 2012 m. filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

KU – 2013 m. mokytojo profesinė kvalifikacija

Lietuvių kalbos mokytoja

7 b klasės vadovė

Mokytoja,

2013-06-18

57

Tamošauskienė Alma

Vilniaus dailės akademija  – 1993 m. Dailė

KU – 2007 m. Mokytojos kvalifikacija

Dailės mokytoja

Dailės vyr. mokytoja

2001-06-28

58

Urbonienė Renata

VPU – 2006 m. Matematikos mokytoja

Matematikos mokytoja

Matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja, 2013-05-10

59 Veikšienė Aldona VVU  – 1984 m.  Rusų kalbos mokytoja Mokytoja

Rusų kalba

Mokytoja metodininkė

60

Vyšniauskienė Alina

LKKA – 2007 m. Kūno kultūros mokytoja

Kūno kultūros mokytoja

7 c kl. vadovė

Kūno k. mokytoja,

2007-06-27

61

Žemgulienė Neringa

VDU.– 1999 m. Katalikų teologijos bakalauro   laipsnis

KU – 2001 m. Edukologijos magistras

Tikybos mokytoja

5 a klasės vadovė

Tikybos mokytoja,

1999-01-01

Vyr. mokytoja 2019-06-11

62

Žukauskienė Jolanta

LVKKI – 1986 m. Masinės kūno kultūros organizatorius

Kūno kultūros mokytoja

8 a klasės vadovė

Kūno k. mokytoja metodininkė

2006-05-24

63

Žilienė Alma

KU – 2006 m. edukologijos bakalauras

Technologijų mokytoja

Neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja,

2008-12-12;

Technologijų vyr. mokytoja,

2012-09-06

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJOS

64

Strumylienė Lina

KU – 1996 m. Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas

KU – 2002 m. Vokiečių filologija

KU – 2010 m. Pradinių klasių mokytojas

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2015-06-05

65

Žilinskienė Nijulija

ŠU – 2006 m. Pradinio ugdymo pedagogika

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja,

2009-06-12

66

Valantinienė Vanda

VU – 1975 m. Bibliotekininkystė su lietuvių kalba

KU – 2002 m. Mokytojo profesinė kvalifikacija (edukologija)

Pailgintos grupės auklėtoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja,

1995-12-01

67 Mockuvienė Žydronė KU – 1998 m. vaikystės pedagogika su socialinės pedagogikos programa Pailgintos grupės mokytoja Pradinių klasių mokytoja

68

Taučienė Inga

KU – 2002 m. Rekreacija ir turizmas (bakalauras)

KU – 2004 m. Rekreacijos ir turizmo vadyba (magistras)

Pailgintos grupės auklėtoja

SPECIALIEJI, SOCIALINIAI PEDAGOGAI, PSICHOLOGAI, BIBLIOTEKININKAI

69

Adomavičienė Vita

KU – 2015 m. Psichologas

Psichologė

70

Ronning Jolanta

KU – 2008 m. Psichologija

Mykolo Riomerio universitetas – 2016 m. Socialinė psichologija (magistras)

Psichologė

71

Leketienė Audronė

VVPI – 1980 m. Fizikos mokytoja;

ŠU KJ – 1999 m. tiflopedagogika

Šiaulių universiteto kvalifikacijos institutas – 2002 m. Specialioji pedagogika

Specialioji pedagogė

Spec. pedagogė metodininkė,

2008-12-12

72

Damulienė Virga

KU – 2013 m. Kūno kultūros ir sporto pedagogika

ŠU – 2018 m.                  Specialioji pedagogika

Logopedė

73

Grimalienė Nijolė

KU – 2001 m. Vaikystės pedagogika ir psichologija

ŠU – 2011 m. Logopedija

Logopedė

Vyr. logopedė,

2018-06-14

74

Piaulokienė Euridika

KK – 2007 m. Etnokultūrinės veiklos organizavimas

Bibliotekininkė

75 Kiaulakienė Eimantė

KU – 2014 m. Visuomeninė geografija

KU – 2019 m.  tęstinių studijų institutas, pedagogika

Bibliotekininkė

7 a. kl. vadovė

76

Klizaitė Jūratė

ŠU – Specialioji pedagogika 2008 magistras

Specialioji pedagogė

77 Bulvydienė Asta

2004m. ŠU, socialinės pedagogikos specialybė –bakalauro laipsnis.

2009 m. KU, socialinio darbo specialybė – magistro laipsnis.

 Socialinė pedagogė

Vyr. socialinė pedagogė

2012-12-31

78

Donylė Guoda

KVK – socialinė pedagogika (bakalauras)

Socialinė pedagogė

MOKYTOJŲ PADĖJĖJOS

79

Petrikienė Rasa

Rietavo kolegija-

2008 m. Geodezija, žemėtvarka

Mokytojo padėjėja

80

Seikauskaitė Neringa

Spec. vidurinis – 1987m.

Mokytojo padėjėja

81

Petrošė Viktorija

Vidurinis – 2008 m.

Mokytojo padėjėja

82

Norvilienė Indrė

KU –  2013 m. Religijos studijų magistras

Mokytojo padėjėja

83

Gruzdienė Jurgita

Vidurinis – 2000 m.

Mokytojo padėjėja

84

Inga Žemgulytė

KU – rekreacija ir turizmas 2009m.

Mokytojo padėjėja

85

Gaižauskienė Birutė

KU – 2014 m. Socialinio darbo bakalauras

Mokytojo padėjėja

86

Vyšniaukienė Natalija

Vidurinis – 2004 m.

Mokytojo padėjėja

87

Pilipuitienė Asta

Rietavo kolegija – Verslo vadyba

Mokytojo padėjėja

88

Staponienė Vaida

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla manikiūristė

Mokytojo padėjėja

NEPAGRINDINĖS DARBOVIETĖS DARBUOTOJAI

89

Vaišnoraitė Asta

VU – 1995 m. biologas, biologijos dėstytojas

VU – 1996 m. Chemijos mokytoja

Mokytoja

Chemijos mokytoja metodininkė,

2007-05-29

GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS JAKŲ SKYRIAUS PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

90

Jankauskienė Jurgita

Klaipėdos socialinių mokslų kolegija – 2006 m. Verslo vadyba

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

91

Jelena Petrauskienė

Vidurinis – 2001

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja

92

Raminta Pulkauskytė

Klaipėdos Ernesto Ivanausko profesinio mokymo centras „ Ikimokyklinio ugdymo mokytojo/ mokytojo padėjėjo neformalaus mokymo programa

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja

GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS GOBERGIŠKĖS SKYRIAUS PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

93

Meilytė Jurjonienė Rasa

ŠPI – 1989 m. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Pradinių klasių mokytoja

2 ir 4 klasės

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 1998-11-19

94

Srėbalienė Regina

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas – 1982 m. Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

ŠU – 2002 m. Edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija

Pradinių klasių mokytoja

1 ir 3 klasės

Ikimokyklinio auklėjimo vyr. auklėtoja,

1997-06-30.

Vyr. pradinių klasių mokytoja,

2001-12-17

95

Berezina Gabrielė 

2009 m. vidurinis išsilavinimas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

96

Rupšienė Rima 

KVK – finansų profesinis bakalauras 2015m.

Mokytojo padėjėja

97 Ivanovienė Vilija

KU – Religijos studijos bakalauras 2015m.

KU – Religijos studijos magistras 2017m.

Pailgintos dienos grupės mokytojos padėjėja

98

Kubilienė Laura

Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras manikiūristė

Mišrios grupės mokytojo padėjėja

                                                                    NEFORMALUS ŠVIETIMAS

99 Bražas Justas KU – kūno kultūros ir sporto pedagogika

Krepšinio būrelio vadovas

100 Golovnia Sandra

KU – 2009m. bakalauras. Choreografija

KU –2011m. magistras.

Choreografija

VDU – 2015m. Pedagogo kvalifikacija
Šokių būrelio vadovė
101 Gediminas Povilavičius

Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2019m. Teatras.

Dramos būrelio vadovas