Be pavadinimo

  Konsultacijų tvarkaraštis 5 – 8 klasių mokiniams

2019 – 2020 m.m.

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Dalykas

Klasės

Savaitės diena

Konsultacijų

laikas, val.

Vieta

1.

Živilė Bartkevičienė

Lietuvių kalba ir literatūra

5 - 8

Antradienis

14.00-14.45

304 kab.

2.

Aušra Jančauskienė

Lietuvių kalba ir literatūra

5,7,8

Antradienis

14.00-14.45

114 kab.

3.

Rasa Lygutaitė

Lietuvių kalba ir literatūra

5-7

Antradienis

14.00-14.45

303 kab.

4.

Danutė Prunskienė

Lietuvių kalba ir literatūra

5-6

Ketvirtadienis

14.00-14.45

306 kab.

5.

Rūta Tamošaitienė

Lietuvių kalba ir literatūra

7-8

Pirmadienis

14.00-14.45

305 kab.

6.

Renata Anužienė

Anglų k.

5-7

Pirmadienis

14.00-14.45

115 kab.

7.

Daiva Beliajeva

Anglų k.

6-8

Trečiadienis

13.50-14.35

117 kab.

8.

Violeta Barbšienė

Anglų k.

5-8

Antradienis

14.00-14.45

57 kab.

9.

Jurgita Bytautienė

Anglų k.

5-8

Antradienis

14.00-14.45

311 kab.

10.

Birutė Kaušytė

Rusų k.

7-8

Trečiadienis

14.00-14.45

111 kab.

11.

Vilija Mikšienė

Rusų k.

6-8

Antradienis

14.00-14.45

112 kab.

12.

Loreta Paulauskienė

Anglų k.

6-8

Penktadienis

14.00-14.45

110 kab.

13.

Stefanija Piaulokienė

Anglų k.

8-8

Trečiadienis

14.00-14.45

116 kab.

14.

Laima Sukurienė

Vokiečių k.

7-8

Pirmadienis

14.00-14.45

309 kab.

15.

Ona Girkontienė

Matematika

5-8

Pirmadienis

14.00-14.45

307 kab.

16.

Birutė Špučytė

Matematika

5 - 8

Antradienis

14.00–14.45

308 kab.

17.

Renata Urbonienė

Matematika

5, 7, 8

Ketvirtadienis

14.00–14.45

309 kab.

18.

Genovaitė Mikaitienė

Matematika

5-6

7-8

Pirmadienis

Trečadienis

14.00-14.45 14.00-14.45

118 kab.

118 kab.

19.

Dalė Razguvienė

Gamta ir žmogus, biologija

5-8

Antradienis

14.00-14.45

105 kab.

20.

Justina Šalminienė

Fizika

7-8

Antradienis

14.00-14.45

205 kab.

21.

Raminta Birgėlienė

Informacinės technologijos

5-7

Antradienis

14.00-14.45

104 kab.

22.

Pakamorienė Angelė

Geografija

6-7

Ketvirtadienis

14.00-14.45

113 kab.

23.

Surplienė   Žaneta

Gamta ir žmogus,

geografija

5,6,8

Trečiadienis

Ketvirtadienis

14.00-14.30

14.00-14.30

207 kab.

24.

Grimalienė Juratė

Istorija

7

Ketvirtadienis

14.00-14.45

201 kab.

25.

Januškienė Gintarė

Istorija

6,8

Pirmadienis

14.00-14:45

101 kab.