19 lapkričio 10, Sekmadienis 16:04

Mokykla be sienų

 

Lapkričio 1 -6 dienomis mokytojos Violeta Barbšienė, Stefanija Piaulokienė ir Laima Sukurienė dalyvavo mokymuose Ceip Tagoror mokykloje Ispanijoje, kur dalijosi darbo patirtimi seminare „Mokymosi pagalba ir gerosios darbo patirties sklaida tvarios aplinkos ugdymui”. Užsiėmimai vyko ne tik mokykloje , bet ir Teidės nacionaliniame parke, Loro parke, Gamtos ir žmogaus muziejuje. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa įgyvendinama jau antrus metus pagal Erasmus + programos 2 pagrindinio veiksmo KA229 bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių (mokyklų tarptautinio bendradarbiavimo inovacijų ir gerosios darbo patirties sklaidos srityse per mokytojų trumpalaikius mokymus) projektą 2018-1-EL01-KA229-048000_2 "Be the change ... you want to be!" .

Mokytojai iš Lietuvos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Kroatijos ir Rumunijos susitinka tam ,kad pasidalintų darbo patirtimi, dalyvautų tarptautiniuose mokymuose ir įgytų naujos patirties.

Mokytojai, dalyvaudami šiame projekte, siekia įgyti įžvalgų, patirties ir geros praktikos, planuoti veiklas, kurių gali imtis mokykla, kad ugdytų mokinių sąmoningumą ir teigiamą nuostatą į tvarią aplinką.