19 spalio 08, Antradienis 05:14

23 September, 2019 INTERNATIONAL METHODICAL - PRACTICAL CONFERENCE „SCHOOL FOR FUTURE –TO DEVELOP RESPONSIBLE ATTITUDES"

Mokytojai mokosi

                  Priešpaskutinį rugsėjo pirmadienį anglų kalbos mokytojų Violetos Barbšienės ir Stefanijos Piaulokienės inciatyva, kartu su kolege Daiva Beliajeva, pradinių klasių mokytoja Vanda Majauskiene, technologijų mokytoja Alma Žiliene, šokių mokytoja Asta Lukauskiene, informacinių technologijų mokytoja Raminta Birgėliene, gamtos ir biologijos mokytoja Dalia Razguviene bei aktyviai talkinant direktoriaus pavaduotojai Linai Zubauskienei į Gargždų “Minijos” progimnaziją buvo sukviesti trisdešimt penki mokytojai iš Lietuvos, Kroatijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos ir Rumunijos.

                 Mokytojų susitikimo tikslas – mokytojų praktinio darbo patirties apie tvarių vertybinių nuostatų, sąmoningo atsakingumo ir aktyvaus ekologinio veikimo ugdymą per pamokinę ir projektines veiklas sklaida. Tarptautinės konferencijos „Mokykla ateičiai- ugdome atsakingą požiūrį” metu dvylika pranešėjų pasidalino mokytojų ir mokinių kūrybinėmis idėjomis, jų įgyvendinimo sėkminga patirtimi, atskleidė patirtinio ugdymo raiškos galimybes besimokančiai mokyklai.

                 Vienas iš ugdymo paradigmų kaitos tikslų yra ugdyti brandžią, turinčią esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę. Mokykla ateičiai – mokykla, kuri mąsto apie ugdymo kokybę ir jos kaitą, būtinybę ugdyti atsakingą, gebantį savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, gebantį gyventi darnoje su aplinka, ekologinėmis kompetencijomis pasižymintį asmenį. Šie siekiai atspindi Erasmus+ programos KA 2 pagrindinio veiksmo mokyklų strateginių partnerysčių tarptautinio projekto 2018-1-EL01-KA229-048000_2 „Nori pokyčių? Pradėk nuo savęs”, kurį jau antrus metus įgyvendina progimnazijos mokytojų komanda, pagrindinius veiklos principus.

Atnaujinta 19 spalio 08, Antradienis 10:45