18 lapkričio 22, Ketvirtadienis 11:21

Netradicinio ugdymo dienos „Tautos skrynią atvėrus...“

                Lapkričio 15-16 d. „Minijos“ progimnazijoje vyko netradicinio ugdymo dienos, skirtos etnokultūrai, kurias organizavo lietuvių kalbos mokytojos.

.  Šių renginių tikslas yra skiepyti mokiniams poreikį domėtis mūsų tradicijomis, užtikrinti jų tęstinumą.

                Abi dienas mokyklojeskambėjo liaudies muzika, dainos, tarmiškas žodis, vyko įvairūs užsiėmimai,kurie skirti supažindinti vaikus su liaudies meno simbolika.

                Ketvirtadienį pirmoji pamoka „Tautos skrynią atvėrus...“ prasidėjo aktų salėje. Mokytojų D. Prunskienės ir Ž. Bartkevičienės ruošti mokiniai supažindino klausytojus su tautosakos žanrais, sakmėse ir pasakose slypinčia išmintimi. Pamoką tęsė trečiųjų klasių etnokultūros būrelio ugdytiniai, kuriuos ruošė mokytojos V. Norvydienė ir D. Kisielienė.

                Kita tą dieną vykusi pamoka – „Liaudies dainų lobynas“, kurios metu skambėjo „Vaivorykštės“ gimnazijos mokytojos J. Surblienės vadovaujamų mokinių dainos ir muzika. Mokytoja R. Lygutaitė su savo mokiniais komentavo skambančių kūrinių išskirtinumą, jų paskirtį, meninę vertę. Pamoką užbaigė mokytojo R. Anužio 5-8 klasių jungtinis mergaičių ansamblis.

                Vėliau kabinetuose mokiniai žiūrėjo filmą „Eglė žalčių karalienė“ ir atliko užduotį – dėlionę „Ar laiminga Eglė?“.

                Penktadienį minijiečių laukė naujos veiklos ir svečiai. Nuo pat ryto kabinetuose vaikai žiūrėjo mokomąjį filmą „Gyvoji tradicija: lietuvių tautinis kostiumas“. Vėliau jų žinias patikrino viešnia iš Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos, etnokultūros puoselėtoja I. Tulabienėir pasakojo apie tautinių drabužių dėvėsenos ypatumus.

                Pasisėmę įvairių idėjų mokiniai grįžo į savo kabinetus ir kūrė advento kalendorių – Kalėdų laukimo simbolį.

                Pasibaigus renginiui progimnazijos mokytojai pasidžiaugė gražia bendryste su kitų Gargždų mokyklų kolegomis ir mokiniais. Tikimės, kad netradicinio ugdymo veiklų metu įgytos žinios bus pritaikytos dalykinėje sistemoje ir viliamės, jog etninės kultūros puoselėjimas padės jaunajai kartai neprarasti tautinės savimonės, nepalikti savo krašto.

Mokytoja A.Jančauskienė

Atnaujinta 18 lapkričio 22, Ketvirtadienis 11:53