18 spalio 16, Antradienis 11:59

Projektas ,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti mokiniai“

Spalio 9 d. Gargždų „Minijos“ progimnazijoje vyko viena iš ES finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-k-728-01-0022 ,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti mokiniai“ veiklų – bendra 5-8 klasių mokinių, mokytojų ir tėvų sesija. Tikslas – didinti tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą, mokyklos veiklą ir valdymą, stiprinti tarpusavio ryšius. Projekto vykdymo laikotarpiu vyks dvi bendros sesijos visų 5-8 klasių  bendruomenių atstovams. Po dvi sesijas klasių kolektyvams organizuos klasių auklėtojos. Visų šių veiklu metu turi būti parengtas kasmetinis tėvų ir mokinių įsitraukimo ir motyvacijos didinimo planas.  Sesiją naudojant dalyvaujančiosios lyderystės metodus (ledlaužio, rato, triadų) moderavo psichologės  Giedrė Lečickienė ir Aistė Kratavičiūtė-Ališauskienė.  Diskusijų metu buvo keliamas  klausimas: „Kas man svarbu, kai kalbama apie mokyklą?“

MOKYTOJAMS SVARBU:

 • Jų darbo įvertinimas, žinojimas, kad jie reikalingi, teigiamas grįžtamasis ryšys.
 • Naujos patirtys.
 • Mokinių laimėjimai, geri rezultatai, pasiekimai.
 • 4.Tarpusavio supratimas, susitarimų laikymasis.
 • Pavykęs renginys, pamoka.
 • Tikslų realizacija.
 • Ryšys su tėvais.
 • Vaikų įsitraukimas.

TĖVAMS  SVARBU:

 • Klasės tradicijos.
 • Dėmesys vaikui, vaiko problemų sprendimas, vaiko gerovė.
 • Betarpiškas bendravimas su mokytojais ir auklėtojais.
 • Vaikų pasiekimai ir pažanga.
 • Bendra veikla su dėstančiais mokytojais, kitais tėvais, bendri renginiai.
 • Įsitraukimas į vaiko ugdymą.
 • Gera vaikų savijauta, saugumas.
 • Naujovės, įvairių metodų taikymas.
 • Geri atsiliepimai apie vaiką.
 • Gera atmosfera mokykloje, aukštas mokyklos prestižas.
 • Užklasinė veikla, vaiko įsitraukimas į mokyklos veiklas.
 • Vaiko atvirumas.

VAIKAMS SVARBU:

 • Naujos patirtys (renginiai ir netradicinės pamokos, motyvuojančios užduotys)
 • Kolektyvinis darbas, bendra klasės veikla, renginiai, žygiai
 • Rezultatas, įvertinimas (geri pažymiai, pagyrimai)
 • Ateities planai.
 • Draugai.
 • Dėmesys mokiniui (mokinių, bendraklasių).
 • Mažiau mokymosi, ilgesnės atostogos.