20 balandžio 28, Antradienis 07:19

SKIRKITE 1,2 PROC. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO MOKYKLAI

Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams, skyrusiems GPM paramą “Minijos” progimnazijai.
Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę.
Jums nutarus savo pajamų mokesčio dalį skirti progimnazijai, reikia užpildyti specialų formos FR0512 versija 04 prašymą.
Žingsniai kaip skirti pajamų mokesčio dalį:
Elektroninio deklaravimo sistemos nuoroda:
Progimnazijos rekvizitai paramai:
Paramos gavėjo tipas: 2
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191788974
Atnaujinta 20 balandžio 28, Antradienis 07:21