Ikimokyklinis ugdymas Gargždų „Minijos“ progimnazijoje vykdomas Jakų ir Gobergiškės skyrių mišriose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Į šias grupes priimami 4-6 metų amžiaus vaikai. Grupių veiklos trukmė - 4 valandos per dieną. Į mišrias grupes vaikai priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą. Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai registruojami ikimokyklinio amžiaus vaikų registracijos žurnale.