GARGŽDŲ ,,MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS 2015 – 2019 M.M.

 

VIZIJA

Inovatyvi progimnazija, kurioje mokiniai, mokytojai ir tėvai yra partneriai, nuolat siekiantys asmeninės pažangos.

 

MISIJA

Teikti kokybišką išsilavinimą, skatinti kūrybiškumą ir saviraišką, užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, formuoti mokymosi visą gyvenimą nuostatą.

 

 FILOSOFIJA IR VERTYBĖS

Mokydamiesi mokomės ir augame.