GPM 2% PRISTATYMAS (2018 m)

Untitled05 14

GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS GPM 2% RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

I . BENDROSIOS NUOSTATOS

Nuolatinis Lietuvos gyventojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, iki gegužės 1 dienos turi teisę iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos skirti Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą. Gargždų „Minijos“ progimnazija yra turinti teisę gauti paramą.

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

  1. Prašymą gyventojas gali pateikti elektroniniu būdu, tiesiogiai pristatyti į vietos AVMI, siųsti paštu. Tais atvejais, kai pagal GPMĮ nuostatas gyventojas privalo mokesčių administratoriui pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, Prašymas turi būti pateikiamas kartu su deklaracija.
  2. Prašymų skaičių užregistruoti pas mokyklos 2 proc. paramos rinkimo koordinatorių arba patvirtinančią deklaraciją siųsti el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
  3. Surinkti paramos pinigai yra skirtstomi:

3.1.   69 proc. atitenka klasės mokytojo kartu su tėvais aptarus susirinkime nuožiūrai panaudoti paramą,

3.2.   1 proc. progimnazijos 2 proc. paramos koordinatoriaus nuožiūrai,

3.3.   30 proc. mokyklos aplinkos gerinimui, kurį nustato progimnazijos taryba.

  1. Klasės, daugiausiai surinkusios paramos, apdovanojamos prizais ir padėkos raštais. Skelbiamos dvi lygos – 1-4 klasių ir 5-8 klasių.
  2. Klasės mokytojai kalendorinių metų pabaigoje iki direktoriaus pavaduotojo ūkio reikamams paskirtos dienos raštu pateikia prašymus dėl prekių pirkimo.

III. PINIGŲ PANAUDOJIMAS

Paramos pinigai gali būti panaudojami aplinkos kūrimui, mokyklos gražinimui, ugdomosios aplinkos gerinimui ir modernizavimui, kurį nustato mokyklos taryba.

New Picture 1